LESERINNLEGG:

Torgeir-thrilleren: Hva vet Statens vegvesen?

Tidens Krav skal ha avslørt et betenkelig samrøre mellom politikere og ledende ansatte i SVV, samt at SVV region Midt i Molde jobbet for at Romsdalsaksen skulle fremstå så dyr som mulig i tilleggsutredningen som Samferdselsdepartementet bestilte i 2019.

Torgeir Dahl (t.v) og Terje Tovan i en tidligere diskusjon.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

DEN FAMØSE E-POSTEN

Den 8.oktober 2019 sendte prosjektleder for E39 Ålesund – Molde, Harald Inge Johnsen, følgende epost til prosjektleder for utredningene av alternative fjordkryssinger, Håvard Austvik:

- «Jfr møte i går. Ad mulighet for å utvikle 4 felt 110km/t veg også for trase Romsdalsaksen. Mener det er så vidt viktig, at merkostnader for trase der det er tilrettelagt for dette, er fornuftig å få fram slik Møreaksen / Torgeir og Kjetil var innom i går.»


LESERINNLEGG

«Hvordan er det mulig at SVV kan ha en slik ukultur, der åpenbart alle krav til korrekt saksbehandling legges til side?»

«Stikk i strid med deres oppdrag - og selve samfunnsoppdraget til SVV generelt!», skriver Terje Heggem.


HVEM ER DEN MYSTISKE «TORGEIR»?

I tillegg til to SVV-topper var det altså både folk fra Møreaksen, en mann ved navn «Kjetil», samt en eller annen «Torgeir» til stede på møtet. Alle var enige om at merkostnader for eventuelt 110 km/t på Romsdalsaksen måtte komme frem i utredningen. En interessant gruppe, gitt oppgaven Statens Vegvesen fikk fra departementet. Hvem er de så, de ukjente to?

«Kjetil» er selvsagt strategidirektør Kjetil Strand i SVV som har vært førende i MA-prosjektet siden 2006, og som fortsatt er den som fronter saken utad. Mye peker mot at «Torgeir» kan være Molde-ordføreren, men siden Torgeir Dahl verken kan huske eller finne møtet i sin kalender er det bare en løsning på gåten: Spør Kjetil Strand – han var jo på møtet! Jeg utfordret derfor RB til å spørre Kjetil Strand om dette, og han svarte følgende:

– Vegvesenets datasystemer lagrer ikke kalendre så langt tilbake i tid. Vi tar til etterretning at ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl, sier at han ikke har hatt møter med Statens vegvesen i denne perioden.


Tovan: – Strand er selve politikeren i Statens vegvesen

– Viser det seg at en tunnel under Veøya både gir billigere løsning for å krysse Romsdalsfjorden langs Romsdalsaksen, samtidig som man unngår verneproblematikken, forandres bildet helt, sier Terje Tovan i aksjonsgruppa Møre Uten Møreaksen.


COVER UP

Er det mulig? Kjetil Strand husker ikke hvilken «Torgeir» han var sammen med på møtet der «tiltaket» ble planlagt? Jeg vedder en kasse Sylte-brus på at Strand vet svaret, og at det var Torgeir Dahl. At denne «samrørekohorten» gjør så godt de kan for å kamuflere seg, gjør jo at det hele stinker ekstra sterkt. Til slutt vil jeg minne om Torgeir Dahls uttalelse om Møreaksen til RB den 17.1.2017:

- Jeg har personlig vært bekymret for at kravet om 110 kilometer i timen skal påvirke kostnadene så mye at det kan true prosjektet.


TK: - Avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen

TK skriver at Statens Vegvesen avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen. Avisa hevder også at moldeordfører Torgeir Dahl deltok på møte med utrederne om fordyrende alternativ - dette blir avvist av Torgeir Dahl.


Nettopp! Og nå passer det bra å henge dette på Romsdalsaksen, samtidig som deltakelsen benektes. Dette må departementet til bunns i, gjerne ved bruk av Kontroll- og konstitusjonskomitéen i det nye Stortinget. Og det virker nokså opplagt at det kun er Nye Veier som kan komme inn med den fornødne ekspertise og nøytralitet til å revurdere hele sakskomplekset.


Molde, 31.8.2021

Folkeaksjonen MuM

Terje Tovan