LEDER ONSDAG 1. SEPTEMBER

En klar utfordring til departementet

NY GJENNOMGANG: Fylkesutvalget ønsker at Samferdselsdepartementet skal se nærmere på utredningen som Statens vegvesen gjorde av fjordkryssing i 2019.   Foto: ILL: Romsdalsaksen

Denne saka handler ikke om man er for eller mot Møreaksen. Den handler om hvordan en utredning gjennomføres.

Meninger

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal ber samferdselsdepartementet granske hva som har skjedd under arbeidet med utredningen av fjordkryssing over Romsdalsfjorden. Bakgrunnen er et større oppslag i avisa Tidens Krav. En av konklusjonene i artikkelen er at Statens vegvesen skal ha avvist å utrede en ny og billigere variant av Romsdalsaksen. Dette skal ha skjedd i 2019. Samferdselsdepartementet ba da om tilleggsvurdering som skulle vurdere alternative krysninger av fjorden.


Fylkespolitikerne vil til bunns i saka om Statens vegvesens utredninger av fjordkryssingene

Vil til bunns i saka om vegvesenets utredninger av fjordkryssingene: – Stortinget må inn og granske

Har Statens vegvesen gjort jobben sin og laget utredninger som belyser vegløsningene Møreaksen og Romsdalsaksen på en upartisk måte? De fremste politikerne i fylket vil komme til bunns i saka, og vil be Samferdselsdepartementet - og om nødvendig kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget granske det som har skjedd.


Reaksjonene på oppslaget i Tidens Krav har vært sterke. Det var derfor riktig å ta opp denne saka i Fylkesutvalget. Debatten i utvalget viser at det er et klart flertall for å gå videre med den konkrete saka. Målet må være å få mer informasjon om hva som har skjedd under arbeidet med utredningen. Det er viktig å huske på hva som var bakgrunnen til at denne utredningen ble satt i verk i 2019. Hensikten var å gi et bedre og breiere faktagrunnlag til debatten om fjordkryssing.

Statens vegvesen har etter avisoppslagene vært nesten oppsiktsvekkende stille. De involverte har svart på spørsmål fra media, men ledelsen har i liten grad kommentert det som har skjedd. Det er beklagelig. Statens vegvesen er som alle andre offentlige etater avhengige av tillit. Det har nå blitt reist kritikk mot arbeidet etaten har gjort i samband med en utredning, er det av betydning å høre hvordan etatens ledelse ser på dette. Nå får Samferdselsdepartementet den oppgaven. De må søke bredt i sitt arbeid, og snakke med flere enn de som var direkte involvert.

Denne saka handler ikke om man er for eller mot Møreaksen. Den handler om hvordan en utredning gjennomføres. Det er viktig at man ikke konkluderer for tidlig, og da må man få mest mulig fakta på bordet. Samferdselsdepartementet må ta fylkesutvalgets bekymring på alvor. Departementet ber nå om mer informasjon om en vegløsning langs Romsdalsaksen med tunnel under Veøya. Det er en konkret start, men neppe nok til å svare opp fylkespolitikernes spørsmål i saka.