LEDER TIRSDAG 31. AUGUST

Må finne en løsning for skoledebattene

STERKE REAKSJONER: Ungdomspartiene reagerer sterkt på beslutningen om at de fleste skolevalgdebattene skal gjennomføres digitalt.   Foto: Kjell Langmyren

Nedskalerte skolevalgdebatter svekker demokratiet.

Meninger

Lørdag ble det via ei pressemelding fra fylkeskommunen kjent at årets skolevalgdebatter gjennomføres alternativt. Tre dager før første skolevalgdebatt ble ungdomspartiene orientert om det administrative vedtaket som innebar at de fleste arrangementene skulle gjennomføres digitalt. Vedtaket som ble begrunnet med smittevern ble møtt med fortvilelse og sterke reaksjoner fra ungdomspartiene. Mandag var det protester mot vedtaket flere steder i fylket.

Igjen er det ungdommene som blir hardest ramma av pandemien. Mens politikere reiser land og strand rundt så er altså forslaget at ungdomsrepresentantene i Møre og Romsdal ikke skal få lage valgtorg og at debattene i stor grad skal henvises til en digital talerstol. Gjentatte ganger har man skrevet at barn og unge rammes hardt av nedstenging og smittevern. Nettopp derfor ble det lagt vekt på gode forberedelser og mulige alternative løsninger for å sikre gjennomføring. Den administrative beslutningen framstår å være i utakt med tidligere vedtak i utdanningsutvalget.

Skolevalgdebattene er viktig av flere årsaker. For det første er dette en viktig arena for å få unge mennesker interessert i politikk. I tillegg er det en arena for samfunnsdebatt og demokratiforståelse. Det er brei forståelse for at smittesituasjonen er krevende. Likevel har ungdomspartiene helt rett når de viser til at fylket burde invitert til en dialog på et tidligere tidspunkt. Møre og Romsdal er ikke alene om denne utfordringen, og man burde derfor se til hvordan dette har blitt løst i andre fylker.

Nedskalerte skolevalgdebatter svekker demokratiet. Dette er hovedarenaen for ungdomspartiene som ønsker å mobilisere for høgere valgdeltakelse for de unge. Samtidig er det en arena hvor unge politikere får viktig læring gjennom deltakelse på valgtorg og i debatter. Det er en grunn til at politikere nå reiser rundt for å møte velgere. Det er krevende å få til en slik dialog digitalt. Man bør søke best mulig løsninger for at også ungdomspolitikerne skal kunne drive en mest mulig normal valgkamp. Det haster med å få dette på plass.