LEDER MANDAG 30. AUGUST

Annerledesfylket to uker før valget

MILJØ FORAN VEG: Miljø har seilt opp som velgernes viktigste tema ved høstens valg, sammen med sosiale forskjeller. Mange unge velgere føler at framtida deres står på spill, viser en spørreundersøkelse Aftenposten har foretatt. Gjenspeiler det debatten i Møre og Romsdal?  Foto: Knut Lillebakk

Fine formuleringer om klima og miljø er ikke mangelvare, men konkrete løsninger.

Meninger

Om to uker er det stortingsvalg. Kandidatene som ber om velgernes tillit, snakker ofte om at de er opptatt av saker som er viktig for folk flest. Når velgerne peker på hvilke saker som er viktigst for dem, hvor godt henger politikerne med? I Møre og Romsdal har den politiske debatten de siste månedene har vært dominert av to temaer: Samferdsel og distriktspolitikk. Samferdselsdebatten har dreid seg om ferjepriser, nye vegprosjekt med kryssingen av Romsdalsfjorden, utbedring av Eksportvegen E136 og vedlikehold av fylkesvegene som gjenganger. I mediene får meningsutvekslingene stor plass. Dermed tegnes et bilde av at det er vegløsninger og ferjerabatter som er valgets viktigste saker. Når velgerne blir spurt, har de andre prioriteringer.

Ved stortingsvalget for fire år siden var det to temaer velgerne plasserte øverst: Innvandring og klima og miljø. Aftenposten spurte i høst tusen velgere hvilke saker som er de viktigste. Svarene avdekket at velgernes tre på topp-liste ser slik ut: Nummer 1: Sosiale forskjeller. Nummer 2: Miljø. Nummer 3: Helse. Distriktspolitikk havner på 8. plass, samferdsel er nummer 9 og innvandring nummer 10 på velgernes liste. Dobbelt så mange velgere er opptatt av sosiale ulikheter i samfunnet og miljø som av samferdsel og distriktspolitikk. Når vi ser spriket mellom velgernes prioritering og den lokale politiske debatten, stusser vi: Er Møre og Romsdal annerledesfylket?

Rapporten fra FNs klimapanel var en vekker. Når klimaet endrer seg, mer ekstremvær oppleves, samtidig som går for sakte med å redusere utslipp av klimagasser, svarer unge velgere at de føler framtida deres står på spill. I år er det fire årskull førstegangsvelgere. Fra partiene i Møre og Romsdal har det kommet enkeltutspill om miljø og klima, men det er ikke debatten om klima og miljø som fyrer opp velgerne. Det er ikke fine og tildels luftige formuleringer om klima og miljø som er mangelvare, men konkrete svar på hva den enkelte politikeren og det enkelte partiet vil gjøre de neste fire åra.

Vi håper politikerne de siste dagene før valget også gir velgerne tydelige svar på hvordan kommunene skal klare å gi bedre eldreomsorg og flere sjukeheimsplasser, hvordan flere nye jobber skal skapes, hvordan barnefattigdom skal bekjempes og hvordan folk kan være trygg på at de får hjelp når helsa svikter.