LESERINNLEGG

Økt forurensning med MDG-oljepolitikk

Med MDG sin politikk om å ensidig stanse oljeleting og utvinning i Norge, så vil resultatet bli at andre land som forurenser mer i sine utvinningsprosesser får solgt sin olje istedenfor.

Iver Brevik, Sp, Senterpartiet  Foto: PRIVAT

Meninger

I et leserinnlegg i RB 23.8 kan man lese en påstand fra Hustadvika MDG om at bl.a. SP ikke har troverdighet i miljøpolitikken. Dette begrunnes med at vi fremdeles ønsker norsk oljeutvinning og oljeleting.

Å bruke olje i forbrenningsmotorer o.l. har også vi i SP fått med oss at ikke er bra for miljøet. Men selv om vi går over til elbiler og etter hvert slutter med all slags forbrenningsmotorer til ulike formål, så behøves fremdeles olje til veldig mye forskjellig. Derfor er det nødvendig med oljeproduksjon uansett. Den oljen utvinnes mest miljøvennlig i Norge.

Med MDG sin politikk om å ensidig stanse oljeleting og utvinning i Norge, så vil resultatet bli at andre land som forurenser mer i sine utvinningsprosesser får solgt sin olje istedenfor. Den globale etterspørselen etter olje vil være den samme selv om Norge skulle slutte å tilby olje. Dermed vil MDG sin politikk i praksis øke forurensningen.

Jeg tviler ikke på MDGs intensjoner om en bedre miljøpolitikk, og det er bra å gå foran med et godt eksempel. Men ved å ha som hovedmål at Norge skal bli verdensmester i oljekutt, så er paradokset at i sum så blir verdens miljø verre.

For Senterpartiet er det ikke viktigst å være best i verden, men at verden skal bli bedre! Løsningen på oljeforurensningen er ikke å la land som produserer på enda mer forurensende måte få ta over Norges markedsandeler, som MDG i praksis vil, men ved å gjøre tiltak i samarbeid med alle verdens land om å redusere etterspørselen.

For å klare å redusere oljeetterspørselen behøves økt satsing på forskning og en oppegående norsk industri. Ved å ha en gradvis overgang i det grønne skiftet, så vil vi i Norge lettere ha både økonomi og kompetanse til å gjennomføre overgangen til lavutslippssamfunnet.

MDG sine løsninger vil bety en snarlig vesentlig svekkelse av både norsk økonomi og industrikompetanse, og den eneste måloppnåelsen er å flytte forurensningen ut til andre steder. Med SP sine løsninger vil overgangen til et mer miljøvennlig samfunn gå som smurt, med et rikt Norge i arbeid i front!

Klimakrisen er et globalt problem, og kan derfor kun løses globalt! Godt valg!

Iver Brevik jr., leder av Hustadvika Senterparti og miljøforkjemper hele mitt liv

-------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal