LESERINNLEGG:

Stortingsplass – koste hva det koste vil!

MØREAKSEN: Julsundbrua er en del av Møreaksen, som Frp og Frank Sve kjemper imot.   Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Meninger

Frank Sve driver valgkamp. Målet er stortingsplass, og absolutt alle midler tas i bruk for å nå målet. Med plass på Løvebakken i sikte, er det ikke plass til trivialiteter som integritet og etterrettelighet i strandabuens kamp om en av de 169 stolene på Stortinget.

Bruken av løgn, usannheter, store bokstaver, splittende retorikk og fyring oppunder enhver misnøye har eskalert i Sve sine etterhvert gjentagende leserbrev. Og det er selvfølgelig Møreaksen han går til angrep på. Sakte men sikkert har Sve sine egentlige bekymringer kommet frem. Det er Sunnmøre han er bekymret for. Men siden han er avhengig av stemmekveg fra Nordmøre og Romsdal, fyrer han opp under fogderikrigen så godt han kan, vel vitende om at misnøyen den gir kan bety noen ekstra stemmer.Lista over løgnene Sve presenterer om Møreaksen er lang. Og styrken på løgnene varierer. Kostnadene har han selv estimert til opp mot 50 milliarder, selv om han i den senere tid har dempet seg til 35 milliarder. Dette til tross for at fagetatene har beregnet kostnadene til 24 milliarder.

Dybden på Tautratunnelen oppgir Sve fremdeles til «nesten 400 meter». Fakta er 328 meter. Videre kaller han Møreaksen for en betydelig omvei. Fakta er at Møreaksen representerer en vesentlig reduksjon i reisetid. Selv om vi hypotetisk trekker inn Romsdalsaksen, vil Møreaksen være den traseen som gir mest reduksjon i reisetid for de som faktisk krysser fjorden.

Det er nesten litt sjarmerende å se hvordan tilhengere av luftslottet Romsdalsaksen trykker Sve til sitt bryst, i den tro at Sve faktisk bryr seg. Sve vet så inderlig godt at det aldri blir bygget en europavei på eller inntil Veøya. Derfor passer han på å nevne fortsatt fergedrift i hva han vil støtte, i tillegg til Romsdalsaksen. Men Sve vil ikke ha en eneste krone brukt på kryssing av Romsdalsfjorden. Han har selv uttalt at dersom Møreaksen bygges, vil det ikke være noe igjen til Sunnmøre de neste 30 årene når det gjelder samferdsel. Den samme bekymringen ville selvfølgelig blitt gjeldende dersom det var Romsdalsaksen som nå lå prioritert i NTP. Nå er det temmelig defensivt av Sve å tro at et prosjekt på 2 prosent av NTP skal blokkere noe som helst av fremtidige prosjekt i et av landets viktigste verdiskapningsfylker. Men der ligger altså Sve sin bekymring. Han vil ha pengene brukt på Sunnmøre. Sve gir blanke i Romsdal og Nordmøre. Men å jobbe imot noe for Romsdal, gir automatisk gratisstemmer på Nordmøre. Splitt og hersk har fungert før, og Sve praktiserer det til fulle. Fylkestingspolitiker og medlem av fylkesstyret i Møre og Romsdal Frp, Geir Stenseth, var vel i overkant åpen da han i en aviskommentar i Romsdals Budstikke skrev at verken Møreaksen eller Romsdalsaksen ville bli bygget de neste 50 årene. Da Stenseth og hans partifeller innså at man kunne ikke være så brutalt ærlig i det offentlige rom, ble selvfølgelig Frp sin egentlige agenda slettet fra kommentarfeltet.

Frank Sve har gjentatte ganger hevdet at pengene til Møreaksen enkelt kan omdisponeres til utbedring av fylkesveier. Dette vet Sve så inderlig vel er feil/løgn/usant – stryk det som ikke passer. I det siste har han sågar hevdet at Møreaksen vil gå utover utbedring av Ålesund Sykehus! Hvordan et historisk samferdselsløft i fylket skal påvirke investeringsbudsjettet til Helse Midt-Norge ville vært interessant å høre Sve forsøke å forklare. Men igjen – det er Sunnmøre han er bekymret for. Ingen andre. Sve vet utmerket godt at dersom Møreaksen ikke skulle bli bygget, står prosjektene på det sentrale Østlandet i kø i NTP for å overta de midlene.

Sve har også nevnt noen samferdselsprosjekt som heller burde vært prioritert foran Møreaksen. Her sparker han stort sett inn vidåpne dører. E136 Eksportvegen til Dombås ligger i porteføljen til Nye Veier, og de bygger jo både raskere og billigere enn noen andre, ikke sant, Sve? Sve snakker riktignok om E136 bare til Bjorli, men det kan kanskje være fordi det er mange på Sunnmøre som har hytte der… Han nevner også Vegsund – Breivika som et overmodent prosjekt. Det ligger vel i del 2 av Bypakke Ålesund. Hvorfor det ikke ligger i første del, er en prioritering han kanskje bør ta opp med Ålesund kommune. Ja, så har han nevnt E39 Betna – Stormyr på Nordmøre. Men igjen sparker han inn åpne dører. Det prosjektet står nok ferdig før noen rekker å begynne på Møreaksen.

Frp i Møre og Romsdal kaller Møreaksen for gigantomani som vi ikke skal ta oss råd til. Men en kosmetisk støtte til Romsdalsaksen, som koster flere mrd mer, er visst ikke noe problem. Det henger ikke på greip, Sve.

Frank Sve sa i forbindelse med fremleggelse av NTP at Norge må kutte mye også i samferdsel etter alle midlene som er brukt i forbindelse med Covid-19. NTP måtte ifølge Sve slankes vesentlig. Samtidig legger altså FrP frem en alternativ NTP som er økt fra 1200 milliarder til 1600 milliarder! Det henger enda mindre på greip, Sve!

Møre og Romsdal bør ikke være bekjent av å sende en så splittende og destruktiv fogderipolitiker til Stortinget.

Godt valg!

Jan Rune Haukvik

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal