LESERINNLEGG

En verdig eldreomsorg?

Kirkebakken omsorgssenter, Molde..  Foto: Øystein Bjerkeland

Gunnhild Meringdal, Molde Frp.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Meninger

Vi leser i Romsdals Budstikke 18/08 at Molde kommune har planer om å gjøre omfattende omlegging av eldreomsorgen. Blant annet dreier dette seg om å tilpasse antall sykehjemsplasser til en dekningsgrad på 16 % som det hevdes at sammenlignbare kommuner har. Dette gir seg utslag i at man vil redusere antall sykehjemsplasser fra 314 til 292, en reduksjon på 22 plasser.


Foreslår stor omlegging av eldreomsorgen i nye Molde kommune:

Politikerne håpet på å bygge ut flere sjukeheimsplasser på Skåla – nå tvinger økonomien administrasjonen til å foreslå kutt

Administrasjonen foreslår å kutte 22 sjukeheimsplasser i Molde og Nesset for å komme nærmere økonomisk balanse.


Et spørsmål i denne sammenheng er om de sammenlignbare kommuner også har samme antall eldre som Molde kommune har?

Et annet spørsmål er om de beboerne som har sykehjemsplass pr. dags dato faktisk kan bo på et annet omsorgs nivå? Er det slik at Molde kommune tildeler sykehjemsplasser til eldre som fungerer godt hjemme, – neppe! Man har jo lest tidligere om pårørende som har gått ut i media i sin fortvilelse over at deres pårørende ikke får den hjelpen de skal ha på rett omsorgs nivå.


Henning (96) med klart budskap til SV-politikerne som kom på besøk:

Henning (96) med klar tale til politikerne: – Ikke legg ned bofellesskapet vårt!

– Dersom politikerne vedtar å legge ned Vistdal bofelleskap vil det være begynnelsen på slutten for den livskraftige bygda vår!


Fremskrittspartiet har helt siden Jon Alvheims tid kjempet for en verdig eldreomsorg. Det skulle bare mangle at de eldre som har bygd landet og skapt vår velferd skal få en verdig og god faglig tilrettelagt behandling når de trenger det på det nivået de ønsker. De har gitt så mye til oss at nå er det på tide at de eldre får en verdig behandling med de gode varme hendene og at sykehjemmene legger til rette for et delikat, godt og sunt kosthold.Nå må vi som politikere evne å prioritere det som er viktig nemlig kjerneoppgavene (som blant annet er eldreomsorgen) dette har Fremskrittspartiet sagt gjentatte ganger i Molde Kommunestyre (og i sentrale fora), kommet med forslag og bli nedstemt. Vi har fremmet alternative budsjettforslag, statlig finansiering av sykehjemmene. Om vi hadde fått vedtatt Statlig finansiering av eldreomsorgen så hadde ikke Molde kommune hatt mulighet til å legge ned sykehjemsplasser fordi her er det staten som står for finansieringen.


Frp raser mot kuttforslag:

– Molde ofrer eldre for Sjøfronten

Anders Vollan (Frp) reagerer sterkt på forslag om kutt i eldreomsorg, ser det som konsekvens av blant annet Sjøfronten-satsinga.


Man får de politikerne og deres prioriteringer gjennom valgsedlene du og jeg legger i valg urnene. Et av de viktigste fagområdene for Fremskrittspartiet er og har vært en God og Verdig eldreomsorg som er tilpasset den enkeltes behov. Er dette også en viktig sak for deg så er det kun et parti som alltid løfter denne saken frem og det er Fremskrittspartiet, stem FRP.

Gunnhild Meringdal

Kommunestyrerepresentant i FrP

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal