LEDER TORSDAG 19. AUGUST

Sterke reaksjoner på forslag om eldrekutt

VARSLER KUTT I ELDREOMSORGEN: Administrasjonen i Molde foreslår en reduksjon i antall sjukeheimsplasser i den nye storkommunen.   Foto: Øystein Bjerkeland

Kuttlista i Molde kan være et oppspill til en valgdebatt om eldreomsorg.

Meninger

Administrasjonen i Molde kommune foreslår å kutte 22 sjukeheimsplasser i Molde og Eidsvåg for å komme nærmere balanse. En utbygging av Skåla omsorgssenter er foreslått satt på vent. Midt i valgkampen skal disse sparetiltakene opp til politisk behandling. Reaksjonene er sterke. I Molde har Fremskrittspartiets gruppeleder reagert kraftig på forslaget. Stortingskandidat Brigit Oline Kjerstad fra SV besøkte i går Vistdal bofellesskap som er foreslått nedlagt.

Dette blir et vanskelig landskap å manøvrere i for politikere som nå møter både egne valgløfter og gamle avtaler. Posisjonen i Molde skal ha møter om saka de neste dagene. Det er naturlig at de foreslåtte tiltakene da sees opp mot samarbeidsavtalen mellom de fire partiene. Administrasjonen mener at kuttforslagene er nødvendige for at virksomheten skal ha en bærekraftig framtid. Kommunalsjef for helse og omsorg, Tanja Thalén, opplyser at politikerne er informert om situasjonen i helse og omsorg flere ganger.


Henning (96) med klart budskap til SV-politikerne som kom på besøk:

Henning (96) med klar tale til politikerne: – Ikke legg ned bofellesskapet vårt!

– Dersom politikerne vedtar å legge ned Vistdal bofelleskap vil det være begynnelsen på slutten for den livskraftige bygda vår!


Administrasjonen viser til at det er stort merforbruk, liten utsikt til friske midler og et økende rekrutteringsproblem. I saksutredningen blir dette utdjupet. Det er viktig at kritikerne også setter seg inn i dette. Samtidig kommer man ikke bort fra at det er mye følelser knyttet til eldreomsorg. Alle eldre fortjener en verdig alderdom, og det oppleves vondt når hjelpetilbudet oppleves som utilstrekkelig. Dette er en av årsakene til at eldreomsorg nær sagt alltid er en viktig valgkampsak. Kutt er opprørende for alle som blir rammet, og det skaper stor usikkerhet i befolkningen.


Frp raser mot kuttforslag:

– Molde ofrer eldre for Sjøfronten

Anders Vollan (Frp) reagerer sterkt på forslag om kutt i eldreomsorg, ser det som konsekvens av blant annet Sjøfronten-satsinga.


Politikere i valgkamp dukker gjerne opp på steder som passer for deres budskap. Kuttlista som nå foreligger i Molde kan gi grunnlag for en debatt om framtidas eldreomsorg. Isolert handler det om hvordan et presset budsjett skal balanseres, og hvilke tiltak som da må iverksettes. Når det er stortingsvalg handler det også om hvordan sentrale politikere best kan legge til rette for at kommunene kan finansiere og tilby en god eldreomsorg. Derfor er kuttlista et godt oppspill til en valgdebatt om eldreomsorg i kommunene.


Foreslår stor omlegging av eldreomsorgen i nye Molde kommune:

Politikerne håpet på å bygge ut flere sjukeheimsplasser på Skåla – nå tvinger økonomien administrasjonen til å foreslå kutt

Administrasjonen foreslår å kutte 22 sjukeheimsplasser i Molde og Nesset for å komme nærmere økonomisk balanse.

Tagger:

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger