LEDER ONSDAG 18. AUGUST

Skaper trygg ramme rundt vaksineringen

SENG OG SKJERMING: Hvis man har sprøyteskrekk kan man få sprøyta skjermet fra andre, opplyser fagleder Siri Haukaas i Molde kommune.  Foto: Marit Heiene

Det skaper trygghet å vite at personalet er forberedt på spørsmål og at enkle tiltak kan bli iverksatt.

Meninger

Noen mennesker er redde for å ta sprøyter. Molde kommune opplever nå at sprøyteskrekk kan skremme enkelte bort fra vaksinering. Derfor går kommunen ut og forteller hvordan de legger til rette for at alle skal få en god vaksineopplevelse. Innbyggere som i utgangspunktet har takket nei kan nå få en ny mulighet dersom de ønsker. Alle som er bekymret for sprøytestikket oppfordres til å opplyse om det ved ankomst i Moldehallen. Personalet i Moldehallen er forberedt, og har iverksatt tiltak for å ta ekstra vare på de det gjelder.


Molde får 7.000 doser til uka

Flere yngre har sprøyteskrekk – slik kan det løses

På flere måter legges det til rette for vaksinering for dem som er redde for å ta sprøyta. Har du sagt nei og angrer, får du ny mulighet – så lenge kommunen mottar doser fra FHI, vel å merke.


Molde kommune fortjener ros for de tar denne problemstillingen på alvor. Tiltakene som er gjort er gode, og bidrar til at de som trenger tiltak for vaksinering blir fulgt opp på en god måte. Informasjon er viktig i en slik prosess. Etter hvert som de yngste gruppene er blitt innkalt til vaksinering, har man merket mer frykt for å vaksinere seg bekrefter fagleder Siri Haukaas i Molde kommune. Kommunens offensive holdning gjør at terskelen for å si fra blir mindre. Det skaper trygghet å vite at personalet er forberedt på spørsmål, og at enkle tiltak kan bli satt inn.

Det er en stor jobb som kommunen sammen med Røde Kors nå står midt oppi. Neste uke mottar kommunen 7.000 doser vaksiner for dose to. Det er etablert et system som fungerer godt, og det har løpende blitt evaluert og forbedret. Da man satte i gang med vaksineringen i en idrettshall kunne det framstå som stort og upersonlig. Mennesker som gruer for sprøytestikk følte nok ekstra på dette. Derfor er den informasjon som kommunen gikk ut med denne uka svært viktig. Sjøl om det er tusenvis av vaksiner som settes kan hver enkelte være trygg på man blir fulgt opp individuelt.


Molde får rekordhøyt antall vaksiner – nå framskyndes andre dose

I neste uke får Molde kommune et rekordhøyt antall vaksinedoser. Det gjør at tidspunktet for dose 2 framskyndes for enkelte.


Oppdaterte tall viser at over 87 prosent av den voksne befolkning nå har fått første vaksinedose. Over halvparten har også fått andre dose. Det er en imponerende jobb som har blitt lagt ned i landets kommuner. Over seks millioner stikk er gjennomført, noen av dem med litt ekstra oppfølging.