LEDER MANDAG 9. AUGUST

Etterlengtet støtte til fellessjukehuset

Fellessjukehuset bygges: Det nye fellessjukehuset har så bred politisk oppslutning at det ikke er grunnlag for å reise noen ny diskusjon rundt sjukehuset.  Foto: ILLUSTRASJON: HMR

Naturlig at velgerne følger nøye med hvordan stortingskandidatene manøvrerer i helsepolitiske saker

Meninger

Uttalelser politikere kommer med kan framstå som forvirrende og uklare, men de kan også være så avklarende at folk forstår hva politikerne egentlig står for. Uttalelsene fra Senterpartiets førstekandidat til stortingsvalget, Jenny Klinge, og Arbeiderpartiets førstekandidat Per Vidar Kjølmoen kommenterte sjukehussaka i lørdagsutgaven av Romsdals Budstikke. Både Klinge og Kjølmoen gir klart og tydelig sin støtte til det nye fellessjukehuset som bygges på Hjelset.

«Det er vår politikk å gå for et fellessjukehus», sa Kjølmoen. «Det bør være mulig å ha et stort og flott sjukehus på Hjelset og et avdelingssjukehus i Kristiansund», sa Klinge. Denne politiske støtten om fellessjukehuset var etterlengtet.

Den siste meningsmålingen for Møre og Romsdal viser at de to partiene Sp og Ap har størst oppslutning. Det er derfor naturlig at velgerne følger nøye med hvordan stortingskandidatene manøvrerer i helsepolitiske saker, der det nye fellessjukehuset SNR er den største nyvinningen for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal.

Da Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum drev valgkamp her i fylket for ei ukes tid siden, ble uttalelsene hans om framtidas sjukehustilbud oppfattet som at Vedum ønsket å svekke det vedtatte fellessjukehuset til fordel for Kristiansund.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, har i flere år agitert mot fellessjukehuset og drevet valgkamp for et lokalsjukehus som i praksis ville vært et fullverdig sjukehus i Kristiansund med akuttfunksjoner og fødeavdeling. «Sannheten er at vi har vært en drivkraft i Stortinget for å sikre nødvendig innhold i Kristiansund sykehus til hele befolkningens beste», har Toppe skrevet i leserinnlegg.

Toppe har oversett noe vesentlig: Premissene for at det ble besluttet å bygge fellessjukehus, ble lagt etter blant annet sterkt påtrykk fra et samlet ordfører- og rådmannskollegium på Nordmøre, og underskrevet av to Sp-ordførere; Knut Sjømæling og Ingen O. Golmen. I uttalelsene var det ingen tvil om hva Sp mente: «Det betyr at et nytt fellessjukehus plassert mellom sentrum i de to byene, vil være det mest optimale i forhold til transport for pasientene og med tanke på rekruttering av fagfolk i framtida», skrev ordførerne og rådmennene på Nordmøre. Og daværende helseminister, Jonas Gahr Støre (Ap), innfridde kravet i 2012.

Standpunktene til Jenny Klinge og Per Vidar Kjølmoen er med på å skape forutsigbarhet for hva de to går til valg på. Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har fulgt opp beslutningen om fellessjukehus. Nå er det bare Frp som vil bryte med den vedtatte strukturen partiet selv i åtte år satt i regjering og støttet.