LEDER TORSDAG 5. AUGUST

Kan bli bedre med noen enkle grep

PATRULJE PÅ SJØEN: Politiet og Kystvakten har i sommer hatt økt tilstedeværelse på sjøen.  Foto: Agnar Harnes

Ble raskt akseptert og er i dag en sjølsagt standard før en legger ut på tur.

Meninger

I sommer har Kystvakten og politiet en samarbeidskampanje med egne patruljer på sjøen. I Molde var de på besøk under jazzuka. Målet er å forebygge og skape trygghet på sjøen. Det er bra og et viktig arbeid.

Fortsatt skjer det for mange alvorlige ulykker på sjøen. Flere av disse kunne vært forhindret med relativt enkle grep. Vi vet at forebyggende arbeid hjelper, men at det også av og til må gjøres lov- og regelendringer for å få resultat.

Påbud om bruk av sikkerhetsseler i bil og mange år seinere påbud om bruk av redningsvest i båt, ble begge møtt med sterk motstand når det kom. Men ble raskt akseptert og er i dag en sjølsagt standard før en legger ut på tur. Bedre svømmeopplæring vil redde mange liv.

Flere tar båtførerprøven, det styrker kunnskapen om kjøreregler på sjøen. En strengere alkoholgrense på sjøen vil også være med å øke sikkerheten. I dag er promillegrensa på sjøen 0,8, mens den i biltrafikken er 0,2. En ny undersøkelse Norstat har utført for forsikringsselskapet Frende viser at 57 prosent synes promillegrensa til sjøs burde vært lavere. – Det er sjelden vi ser at folket vil ha strengere regler enn myndighetene, slik som dette, sier fagsjef for båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen.

Norge er blant de landene i Europa med den høgeste promillegrensa til sjøs. I Sverige er grensa på 0,2. Det er ikke nødvendigvis slik at lavere promillegrense fjerner båtulykkene, men gevinsten ved å forhindre minst en ulykke gjør at det er verdt det.

I 2020 omkom 20 personer på fritidsbåt. De siste ti åra har over 350 personer mistet livet i fritidsbåtulykker i Norge. Sjøl om antall omkomne går ned på vegene, holder antall omkomne på sjøen holdt seg like høgt når det gjelder ulykker med fritidsbåter. Vi trenger en like god nullvisjon mot drukning og ulykker på sjøen.