LEDER TIRSDAG 3. AUGUST

Vedum holder fyr i sjukehusbålet

HOLDER USIKKERHETEN GÅENDE: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum bidro ikke til å skape ro rundt sjukehusstriden da han snakket om både fellessjukehuset og et avdelingssjukehus i Kristiansund.  Foto: Berit Roald / NTB

Å rekruttere fagfolk til små fagmiljø har ikke vært enkelt, det har ikke minst fødeavdelingene fått merke.

Meninger

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har i helga på valgkamptur innom Kristiansund og Molde. Vedum benyttet anledningen til å snakke om å være samlende, ta hele landet i bruk og være ansvarlig. Når det kommer til sjukehus, klarte Sp-lederen å nøre opp under en mangeårig og betent strid rundt sjukehusstruktur og pasienttilbud i Nordmøre og Romsdal. I intervju med Romsdals Budstikke sa han at Senterpartiet vil både ha fellessjukehuset på Hjelset og et avdelingssjukehus i Kristiansund med fødeavdeling og akuttfunksjoner som hører til. Med denne uttalelsen er Senterparti-lederen med på å holde gående usikkerheten rundt hvordan sjukehusstrukturen og pasienttilbudene skal være.

Det er nødvendig å minne om at det var etter kraftig press fra Kristiansund og et samlet rådmann- og ordførerkollegium på Nordmøre at regjeringen Stoltenberg bestemte at innbyggerne i Romsdal og på Nordmøre vil få det beste helsetilbudet ved å bygge et fellessjukehus. Senterpartiet satt i den samme regjeringen med Arbeiderpartiet. Plasseringen av fellessjukehuset kom først i desember 2014, da Hjelset ble valgt. Etter press fra lokallagene til Senterpartiet på Nordmøre snakker partileder Vedum seg nå bort fra fellessjukehuset. Trygve Slagsvold Vedum sier at det skal være avdelingssjukehus i Kristiansund, med fødeavdeling og akuttfunksjoner. Det er fristende å spørre: Hva er et avdelingssjukehus og hva er et vanlig sjukehus?

Det høres enkelt ut å ha fødeavdeling både i det nye fellessjukehuset og i Kristiansund. Senterpartiets leder unngår å fortelle hva som blir konsekvensen dersom det skal være fødeavdeling med akuttfunksjoner to steder. Akuttfunksjoner innebærer at det må være full akuttberedskap døgnet rundt, året rundt, med anestesileger og anestesisjukepleiere, full beredskap på operasjonsstuene med gynekologer og leger i vakt 24 timer i døgnet. Helseforetaket har tidligere anslått at merkostnadene for å ha doble vaktteam trolig beløper seg til minst 40-50 millioner kroner i året.

Ved dagens to sjukehus i Nordmøre og Romsdal fødes det rundt 700 barn hvert år. Å rekruttere fagfolk til små fagmiljø har ikke vært enkelt, det har ikke minst fødeavdelingene fått merke. Fellessjukehuset SNR er dimensjonert for å betjene befolkningen på Nordmøre og i Romsdal på best mulige måte. Hvis Senterparti-ledelsen er opptatt av å gi det beste helsetilbudet til hele befolkningen, bør de holde seg til strukturen de selv har snekret, ikke drive splitt-og-hersk med pasientene som brikker.