LEDER MANDAG 2. AUGUST

Godt langtidsvarsel for folk uten jobb

Lyse utsikter for jobb: Nav-direktør Stein A. Veland tenner håp hos mange når han spår at sysselsettingen i Møre og Romsdal om ikke lenge vil være høyere enn den var før pandemien i fjor vår.  Foto: Privat

Meninger

Optimismen er tilbake. I tida etter nedstengingen av landet fra mars i fjor, har situasjonen på arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal opptatt mange. I de mørkeste ukene, da bedrifter permitterte ansatte og flere ikke ante om de ville ha noen jobb å gå til, var arbeidsledigheten oppe i 13.800 personer her i fylket. Det var sviende tall. Hverdagen var vanskeligst for hver enkelt og den nære familien. Gjennom det siste året har heldigvis mange fått jobben tilbake eller har tatt fatt på utdanning som styrker kompetansen.


Derfor er Nav-sjefen optimistisk: – Høy ledighet er en saga blott

Nav-direktør Stein A. Veland tror sysselsettingen i Møre og Romsdal vil bli høyere enn den var før kronaen. – Den høye arbeidsledigheten er en saga blott, sier han.


Tallene som Nav hver måned legger fram, er kanskje det beste barometeret for hvordan arbeidsmarkedet er. Oversikten for juli var en fin bekreftelse på at arbeidslivet er i ferd med å finne tilbake til normalen. I fylket vårt er det nå rundt 3.500 helt ledige personer. Molde er spesielt interessant å følge fordi Molde gjennom mange år har overskudd på arbeidsplasser, noe som også nabokommunene er avhengig av. For 16 måneder siden hadde Molde flere enn 650 arbeidsledige, nå er tallet omtrent halvert. Også i Aukra og Rauma er ledigheten halvert sammenlignet med mars i fjor.

Nav-direktør Stein A. Veland kommer med et godt langtidsvarsel for folk uten jobb. Nav forventer at stadig flere vil komme i jobb utover høsten. Velands analyse er at høy arbeidsledighet er en saga blott. "Jeg tror vi vil klare å sysselsette flere i Møre og Romsdal enn før koronapandemien", er Nav-direktørens spådom. Analysen støttes av tallene som viser at lista med jobbsøkere har blitt mye kortere de siste månedene.

Den største bekymringen framover handler om å få flere unge mennesker i jobb. Det er en oppgave man ikke kan ta lett på, selv om de samla ledighetstallene fortsetter å synke. Næringslivet trenger folk med fagutdanning, da er det avgjørende at ungdom som har startet utdanningsløpet, får lærlingeplass. Her må både det offentlige og det private næringslivet vise ansvar. For ungdom som verken har hatt skole eller jobb siste året, blir det viktig at Nav og fylkeskommunen lykkes med å lage påbyggingstilbud som gir de unge kompetanse. Å ha en meningsfylt jobb å gå til, vil være viktig for hver enkeltes trivsel, helse og økonomi. Mulighetene er flere og langt bedre nå enn for ett år siden.