LEDER FREDAG 30. JULI

Strandsonen må ikke bli bygget ned

Idyll for alle: Allmennheten skal kunne ferdes langs strandlinja, men hundremetersbeltet nær sjøen er under sterkt press fra folk som ønsker sitt private bygg eller anlegg der. 88Foto: Erik Johansen / NTB 

Også i Møre og Romsdal blir stadig mindre areal i strandsonen tilgjengelig for alle.

Meninger

I en flott norsk sommer er det nok mange som drømmer om ei hytte rett ved sjøen. Kanskje rommer drømmen ei egen brygge eller et båthus der man kan kose seg. Dette ønsket om å ha sin egen bit av strandsonen kan komme i konflikt med retten vi alle har til å kunne ferdes fritt langs strandkanten.

Vi er heldig som bor i et land der det er relativt godt om plassen. 100-metersbeltet fra strandlinja i horisontal retning inn over land kalles strandsonen. Det har blitt så ettertraktet å bygge hytter, naust, bryggeanlegg, peisplasser og levegger at loven fra 1965 som forbyr bygging i strandsonen, er stadig mer aktuell. Loven setter et generelt bygge- og delingsforbud i strandsonen.

Men kommunen som planmyndighet har anledning til å gi dispensasjon og tillate byggevirksomhet. Kommunen kan også regulere områder for hytte- og naustbygging Dessuten er ikke alle byggetiltak i strid med regelverket. For eksempel kan gamle brygger, trapper, støttemurer og atkomstveger repareres og utbedres.


Her kan det bli nye, moderne og bynære naust – men ikke alle gir tommel opp til prosjektet

På fire dager har annonsen fått over 1000 klikk. 20 personer har allerede meldt interesse.


Allemannsretten står sterkt. Alle som ønsker å ferdes langs strandlinja, skal fritt kunne gjøre det uten å møte stengsler i form av inngjerdinger, bygninger og skilt med «Privat område». Spørsmålet er om kommunene har blitt for slepphendt og gi dispensasjon som tillater byggetiltak i strandsonen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2019 fikk to av tre søkere dispensasjon til å utføre byggetiltak. Oversikten viser at i Oslo er det nå bare to kvadratmeter areal per innbygger i strandsonen for allmennheten. Selv om situasjonen rundt Oslo er i en særstilling og mest presset, er den et varsku for resten av landet. Også i Møre og Romsdal blir det stadig mindre areal tilgjengelig for allmennheten i strandsonen.

Den enkelte kommune har ansvar for å forvalte arealene på en måte som ivaretar allemannsretten til å ferdes langs strandlinja, og balansere dette opp mot økene om å ha private bygg; sjøhus, hytter, brygger og fyllinger, som gjør det vanskelig for hvem som helst å ferdes i strandsonen og oppleve fantastisk natur. Strandsonen må ikke bli bygget ned.