LEDER ONSDAG 28. JULI

Ny epoke for domstolene i Romsdal

Får nye lokaler: Lokalene der domstolene i Molde holder til, er utgått på dato. Neste år kan domstolene se fram til nye lokaler som ivaretar sikkerheten til alle aktørene.   Foto: ERIK BIRKELAND

All tvil som har vært rundt Molde som rettssted, kan legges bort.

Meninger

Alle som har hatt befatning med tingretten i Molde, jordskifteretten eller lagmannsretten når den har vært i Molde, har vært enig om én ting: Arbeidsforholdene for de ansatte ved domstolene, og sikkerheten for tiltalte, fornærma, vitner eller aktørene i retten har vært kritikkverdig.

Det er derfor en gledelig nyhet at Domstoladministrasjonen og eiendomsselskapet Fylkeshuset AS har skrevet leiekontrakt om nye lokaler for domstolene i Molde.


Nye lokaler ferdig om ett år

Lokalene domstolene har i Fylkeshuset i Molde skal totalrenoveres. - Vi starter ombyggingen i høst, og håper å ha nye lokaler å tilby domstolene i løpet av neste år, sier Gudmund Lode som er daglig leder i Fylkeshuset AS.


Leiekontrakten har en varighet på 20 år. En kontrakt som strekker seg over et så langt tidsrom som 20 år, er en bekreftelse på at domstolene skal ha tilholdssted i Molde. All tvil som har vært rundt Molde som rettssted de siste åra, kan legges bort.

Vi skal ikke dvele for lenge med den turbulente tida Romsdal tingrett har opplevd. Gjennom 1990-tallet ble det argumentert for et nytt tinghus i Molde, der alle domstolene kunne samles. Forprosjektet for nytt tinghus var ferdig i 2012, men planene ble aldri noe av. For fem år siden tok fylkeskommunen tak i saka.

Domstolene var da leietakere i Fylkeshuset, og det ble jobbet for å inngå ny leieavtale, da i ombygde og nye lokaler. Tida gikk, og en politisk debatt om hvor mange tingretter det skal være i landet og hvor de skal ligge, skapte ny usikkerhet for domstolene i Molde. Det endte med at Ålesund ble valgt som tingrett for hele fylket, mens Molde, Kristiansund og Volda fortsatt skal være rettssted. Alle rettsstedene er likeverdige.


Bekymringen for om Molde ville beholde tingretten og domstolene er over

– Domstolene blir her

Moldes ordfører Torgeir Dahl er lettet og glad for at det er inngått ny leiekontrakt for lokaler til tingretten og jordskifteretten. – Molde vil være rettssted i minst 20 år til, sier Dahl.


For hele romsdalsregionen er det grunnleggende å ha nærhet til domstolene. Lokal tilhørighet, enkel tilgang til advokatbistand og gode arbeidsforhold for ansatte ved domstolene er med og sikrer domstolene legitimitet. Dessuten skal alle som møter i retten eller ha kontakt med domstolene, får sikkerheten og integriteten ivaretatt.

Aktørene i retten skal slippe å gå kanossagang til og fra rettslokalene, partene i retten skal slippe å møtes i korridorer eller kantine. Domstolene fyller en viktig rolle i samfunnet. På innbyggernes vegne ser vi fram til at domstolene i Molde kan ta nye lokaler i bruk neste år. En ny epoke for Molde som rettssted begynner i 2022.