LEDER TIRSDAG 27. JULI

Motorveger for strøm

Må finansieres: Om to år kan cruiseskip få strøm fra land på Åndalsnes. Så står Molde for tur. Investeringene i infrastruktur som strømnettet må staten finansiere.   Foto: KJELL LANGMYREN

Strømkundene skal ikke betale for skipsstrøm.

Meninger

Om fem år skal det ikke komme cruiseskip inn til havnene langs kysten vår med dieseldrevne motorer. Stortinget har stilt som krav at fra 2026 skal cruiseskip som anløper for eksempel verdensarvområdet Geiranger eller andre trange fjordarmer langs kysten, skal ha null utslipp av klimagasser.

Strengere krav til klimautslipp innebærer at cruisenæringa må omstille seg. Andre former for energi må erstatte fossilt drivstoff. Fylkespolitiker Jan Ove Tryggestad (Sp) sa til Romsdals Budstikke at nye miljøkrav vil bety slutten for de gigantiske cruiseskipene, og åpne for mindre båter med andre energikilder.

For de populære cruisehavnene i Møre og Romsdal går utviklingen i éi retning: Skip som anløper havnene, skal kunne få strøm fra land mens de ligger ved kai. Det første landstrømanlegget i Romsdal får Åndalsnes om to år. Deretter står Molde for tur.

Det kan oppfattes urimelig at cruiseskipene får så stor oppmerksomhet når det handler om klimautslipp. Ett argument er at cruiseskipene oppsøker de mest unike og sårbare fjordene langs kysten.

Å få fjordområder tåkelagt av dieselrøyk er ikke ønskelig. Når skip kan hente strøm fra land, unngår man at motorene går. Molde og Romsdal Havn IKS tenker riktig når de planlegger landstrømanlegg.

Problematikken rundt skip og energi er langt mer omfattende, og angår alle typer skip. Det handler også om skipene skal drives med energi fra LNG-gass, biogass, hydrogen eller batteri.

Landstrøm er ett av tiltakene for å få ned utslipp av klimagasser. Når strøm skal fram til et kaianlegg kreves at tilførselen av strøm er stor nok og sikker nok. I dag kan det statlige Enova bidra med inntil halve kostnaden for landstrømanlegg. Resten må lokalt havneselskap og lokalt energiselskap ta.

Vi mener det er urimelig at deler av kostnaden med å bygge strømtilførsel til et kaianlegg skal belastes lokale nettkunder. Tilførsel av strøm er en del av infrastrukturen i Norge, derfor bør staten ta kostnadene med å bygge framføringsnettet. Det er ikke nok å bygge store kraftlinjer som stopper langt unna sluttbrukerne, og loverlate videre strømforsyning og kostnader til lokale selskap.

Kravene til cruiseskipene gitt ny oppmerksomhet til energipolitikken. Stortinget må være like opptatt av lokal framføring av strøm og hvor regninga havner som de har vært da kravene til utslippefrie skip ble vedtatt.