LESERINNLEGG

Gjør ekstremheter, brann og flom inntrykk? 

– Vi går til valg på en helt konkret klimaplan med tydelige kutt, sier Kim Thoresen-Vestre i sitt leserinnlegg.  Foto: Privat

Meninger

Ønsker dere forandring som faktisk monner? NRK og flere medier har den siste måneden vist oss ekstremhete i Amerika, ekstremnedbør i Tyskland, ekstremhete i Sibir, ekstrembrann i Canada (en hel by brant ned!), ekstremflom i Tyskland, ekstrembrann i Sibir. La oss for all del stå sammen om å stoppe klimaendringene! Men da må du stemme SV.

Meningsmålingene har over lang tid pekt på at det blir rødgrønt flertall i Stortingsvalget 2021, og SV blir helt sentral i dette nye flertallet. Skal vi få til en forandring, må vi handle nå! Med et stort SV blir det satt krav til en ny rødgrønn regjering. Den nye regjeringa må lytte til SV hvis regjeringa skal kunne bestå, for det er ingen andre muligheter. Og i år får Møre og Romsdal SV inn stortingskandidaten på Stortinget, men da må du stemme SV!

Vi går til valg på en helt konkret klimaplan med tydelige kutt. Vi går også til valg på en ambisiøs næringslivssatsing landet ikke har sett maken til, hvor det pumpes penger inn i et rettferdig grønt skifte. Disse tingene henger sammen. Vi skal ha noe å leve av, og næringslivet er allerede i full omstilling, men det er politikken som henger igjen i gammal grå tåke! Framtida må være grønn, og skal den være bærekraftig må det grønne skiftet også være rettferdig fordelt. Altså har SV, et parti som er både rødt og grønt, oppskrifta for hvilken retning Norge må ta de neste 4 årene. Det er de neste 4 årene som avgjør om vi lykkes.

Vi må kutte utslippene, bygge landet utfra et rettferdig grønt skifte og dele godene rettferdig. Vi tåler ikke ekstremvær over større deler av kloden nå. Kortsiktig fører ekstremværet til ødeleggelse og fortvilelse. Langsiktig gir det folkevandringer vi aldri har sett maken til. Vi må ta grep nå, for om 4 år er det for seint. Da trengs et sterkt SV! Stem SV.

Kim Thoresen-Vestre,

2.kandidat Møre og Romsdal SV

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal