LEDER ONSDAG 21. JULI

Derfor er tillit så viktig i en krise

GÅR UNNA: Over 60 prosent av Norges befolkning skal nå ha fått første dose av koronavaksinen.  Foto: NTB

I stedet for utrygghet, ble de hele snudd til stor oppslutning.

Meninger

Lenge var USA et foregangsland i vaksinasjon mot pandemien. Men nå har Norge passert supermakta i andel av befolkningen som er vaksinert. Det er smått utrolig, men viser hvor viktig tillit er når krisen rammer. I flere land er det mange skeptikere.

At Norge i løpet av sommeren blir et av landene i Europa med høgst vaksinasjonsgrad, skyndes selvfølgelig flere faktorer. At vi etterhvert, etter en dårlig start, har fått økt tilgang på vaksiner er hovedgrunnen.

Godt over 3,2 millioner av Norges innbyggere har nå fått første dose av vaksinen. I Molde var det ved utgangen av uke 28 satt 24.664 vaksinedoser. Vi nærmer oss at snart 10.000 er fullvaksinerte. I de nærmeste ukene vil også unge voksne og ungdommer få sin første dose med koronavaksine.

Samtidig melder flere kommuner at det nå er langt flere som ikke møter opp, eller sier nei takk til vaksine. Noen kommuner har begynt å gi dose to av koronavaksinen til innbyggere kun tre uker etter at de fikk dose én, fordi unge ikke melder seg til time.

At flest mulig i samfunnet er vaksinerte gir håp om at vi skal få en ende på pandemien. Det er forståelig at mange unge ikke føler korona som så farlig for egen del. Likevel tror vi de fleste ser viktigheten. En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet bekrefter dette. Den viser at 90 prosent av de unge er positive til koronavaksinasjon.

Norge er nå i verdenstoppen med tanke på dekningsgrad. Ved siden av tilgangen på vaksine, er tillit trolig en av de viktigste årsakene til at vi nå har oppnådd at så mange vaksinerte. Åpenhet – og vilje til å ta på alvor og svare ut befolkningens mange spørsmål – tror vi har vært en viktig faktor.

Da Norge startet vaksineringen gikk mye galt. Frykten for alvorlige bivirkninger satte en stund hele massevaksineringen i fare. Men i stedet for utrygghet, ble de hele snudd til stor oppslutning. Det viser hvor viktig tillit og åpenhet er i et samfunn.