LEDER MANDAG 19. juli

Skal pasienter nektes medisiner som er dyre?

Medisiner for sjeldne sjukdommer er alltid dyre ettersom det er et lite marked å dele kostnadene på. Flere bør få ja til livsforlengende medisiner.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Norge er et rikt land. Det forplikter

Meninger

Kan pasienter som har sjeldne sjukdommer, forvente å få medisiner som er med og forlenger livet, selv om medisinene er svært kostbare? Flere pasienter har opplevd å få nei til svar.

Sunnmøringen Ole Inge Gjøen, som forøvrig er utdannet lege, har vært blant de heldige. Aftenposten har fortalt om Gjøen og vurderingene som ble gjort da han fikk ja til medisinen. Han er en av åtte pasienter med en hjertelidelse som har fått livsforlengende medisin. Gjøen har en sjukdom som innebærer at veggene i hjertekamrene blir tjukkere. Det fører til at volumet i hjertekamre blir mindre, og hjertet får problemer med å pumpe ut blod. Medisindosen han får, koster 135.000 kroner i måneden. Ekspertgruppa som vurderer hvilke medisiner og metoder som skal tas i bruk her i landet, har sagt nei til å innføre denne behandlingen i Norge.

Temaet utfordrer oss. Går det en grense for hva samfunnet skal betale for å forlenge livskvaliteten - og livet - til pasienter med sjeldne og alvorlige sjukdommer? Skal kostnaden for medisiner måles opp mot samfunnsnytten? Godtar vi at noen får til svar at det er for dyrt å gi deg behandling?

Noen mennesker har sjeldne sjukdommer som kan være livstruende. Hos legemiddelprodusentene gjelder markedsmekanismene som innebærer at medisiner for sjeldne sjukdommer ofte er kostbare fordi det er et lite marked å dele kostnadene på. I eksempelet vi viser til, koster den største dosen som gir størst effekt, rundt 200.000 kroner i måneden. Får pasienten denne medisinen, er det helseforetaket som betaler. Og helseforetaket har ikke alltid overflod av penger. Vi er betenkt over et system der prislappen for medisiner og behandling gjøres til et budsjettspørsmål: Hva har helseforetaket råd til?

Helseminister Bent Høie har siden han ble helseminister i 2013 snakket om pasientens helsetjeneste. Sånn bør det være. Alle skal få den beste behandlingen og medisinene som gir best effekt som er mulig å gi. Norge er et rikt land. Det forplikter. Vi ønsker også et helsevesen som behandler pasientene ut fra hva som gir best helsestandard, og ikke velger bort pasienter med sjeldne sjukdommer, selv om kostnadene i noen få tilfeller blir høyere enn vi er vant til. Et kaldere samfunn der kalkulatoren styrer helsetilbudet, er ikke Norge verdig.