LEDER MANDAG 12. JULI

Folk med gode ideer kan skape nye jobber

Gratis husleie: Gårdeier Jon Hals på Batnfjordsøra tilbyr gratis næringslokaler til folk som vil etablere ny virksomhet.  Foto: Joachim Constantin Høyer

Det må legges et stort engasjement i å hjelpe nyetablerere i gang.

Meninger

Eieren av Halsgården på Batnfjordsøra, Jon Hals, tilbyr gratis næringslokaler for den som vil starte en ny bedrift.

«Vi må sørge for at det skjer noe sjøl», uttalte Hals til Romsdals Budstikke. Han ser at gratis lokaler kan være ett av virkemidlene for å skape nye jobber i distriktet. Initiativet fra gårdeieren på Batnfjordsøra er godt. Gjemnes er ikke alene om å ønske gründere velkommen.

Folk med gode ideer er et godt utgangspunkt for å skape nye jobber. I Molde har politikerne satt et strategisk mål om å få tusen nye arbeidsplasser i privat sektor det kommende tiåret. Andre kommuner har også ambisjoner om å få vekst, da blir jobbmulighetene avgjørende.


Skal du starte bedrift? Her får du lokaler helt gratis: - Håper det kan bidra til at noen tør å satse

– Vi må sørge for at det skjer noe, sier Jon Hals om de ledige næringslokalene.


Fram til koronapandemien førte til nedstenging av landet i mars i fjor, var det god vekst i næringslivet. Oversikten i fylkesstatistikken til Møre og Romsdal fylkeskommune viste at det i 2019 var 568 nyetableringer i de ni kommunene Romsdals Budstikke dekker.

Flest nyetableringer hadde Molde med 247, færrest hadde Gjemnes med ni nyetableringer. Men statistikken viser også at nyetableringer i Gjemnes har vært langt mer levedyktig etter fem års drift enn i så godt som alle nabokommunene. I Gjemnes var to av tre nyetableringer fortsatt i drift etter fem år, mens tallet i Molde viste at kun en av fire nyetableringer klarte seg gjennom første femårsperioden.

Når samfunnet mer og mer åpner opp etter pandemien, må det legges et stort engasjement i å hjelpe nyetablerere i gang. Erfaringene med heimekontor bør også oppmuntre nyetablerere.

Heldigvis finnes en rekke støtteordninger parat til å bistå gründere og hjelpe nystarta bedrifter til å stå på egne bein. Nav kan gi dagpenger til gründere i etableringsfasen, Innovasjon Norge kan gi støtte til å få testet ut om det er et marked for produktet eller tjenesten. HoppID-fondet tilbyr støtte for å avklare om en forretningsidé har noe for seg.

Flere kommuner har næringsfond som kan hjelpe gründere. Både i fylkeskommunen, i Ikuben, i næringshager og i bankene sitter rådgivere parat til å hjelpe folk med gode ideer. Det er ikke mangel på muligheter for støtte, utfordringen er å orientere seg i byråkratiet. Den viktigste oppmuntringen gründere kan få, er å bli ønsket velkommen, slik gårdeieren på Batnfjordsøra gjør.