LEDER FREDAG 9. JULI

Skal veksten fortsette må det også tas grep

Kraftig vekst: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) vil femdoble produksjonen av norsk laks og ørret innen 2050.  Foto: Fredrik Hagen / NTB

Naturlig å spørre om hvor stor miljøkostnad næringa skal få påføre?

Meninger

Norsk sjømat selger som aldri før. Eksporten har aldri noensinne vært høgere i et første halvår enn i 2021. På seks måneder har Norge eksportert sjømat for ufattelige 53,7 milliarder kroner. Det er grunn til å være stolt av det.


Rekord-halvår for norsk sjømat – eksportverdien var 53,7 milliarder kroner

Eksportverdien av norsk sjømat har aldri vært høyere i et første halvår enn i 2021. På seks måneder har Norge eksportert sjømat for 53,7 milliarder kroner.


Ekstra imponerende er det når vi vet at krona har styrket seg, og at markedene fortsatt er preget av korona. Under pandemien har hjemmekonsumet av sjømat økt. Samtidig merker bransjen at lettelser av koronatiltakene gjør at mange flere går på restaurant. Og at mange vil bli servert norsk sjømat. I Norge spiser vi i gjennomsnitt rundt 20 kilo sjømat hver i året. Sjøl om salg av krabbe prosentvis sto for den største salgsøkningen i første halvår, er oppdrettslaks det klart viktigste sjømatproduktet Norge selger. Laksen sto for 70 prosent av eksportverdien av norsk sjømat i juni.

Tidligere denne uka ble det kjent at regjeringa vil at Norge innen 2050 skal produsere til sammen 5 millioner tonn laks og ørret. Produksjonsmålet om en femdobling kom fram i strategien «Et hav av muligheter», som tar sikte på oppstart i høst.


Nybø undertegnet frihandelsavtalen med Storbritannia

Frihandelsavtalen med Storbritannia er endelig undertegnet. Den trer i kraft så fort det britiske parlamentet har gjort sitt.


I planen er det lagt vekt på at produksjonen i framtida skal bli mer bærekraftig og klimavennlig. Bedre fiskehelse og fiskevelferd er også trukket fram som en vesentlig faktor. Likevel krever ikke strategien at laks skal produseres i lukka merder. Til tross for at det flere steder i utlandet er planer om å fase ut åpne merder. I næringa er det delte meninger om dette. Men sjøl om utgiftene for produsentene i første omgang vil bli større, er det naturlig å spørre om hvor stor miljøkostnad næringa skal få påføre sine omgivelser?

Vi vet at oppdrettsnæringa har tatt bedre grep for å hindre rømming fra anleggene. Lakselusa er fortsatt et stort problem, og det er en betent strid om hvordan avlusing av fisk skjer nå. Næringa håper på et bedre legemiddel mot lakselus.

Men skal veksten for norsk sjømat fortsette, må produksjonen skje på en måte som forbrukere både heime og ute synes er forsvarlig. Kanskje er svaret likevel lukka anlegg.