LESERINNLEGG

Frihet til å være deg sjøl! Konverteringsterapi må forbys

Meninger

Det er bedre å være skeiv i Norge enn i mange andre land. Vi er et åpent, inkluderende og godt samfunn på mange måter. Likevel er ikke ting helt som de skal her til lands heller.

Vi hører stadig historier om lhbtiq-personer som opplever hets, trakassering og diskriminering. Historier om skeive som ikke får være seg selv, og som ikke får leve sine egne, frie liv. Fra en nylig publisert levekårsundersøkelse vet vi at særlig transpersoner og bifile har dårligere levekår enn heterofile, men også dårligere enn det lesbiske og homofile opplever.

Det er bakgrunnen for at regjeringa ønsker å forsterke innsatsen for skeives rettigheter, levekår og livskvalitet. Det handler om å se hele mennesket med alle dets identiteter, gjennom alle livsfaser og på alle samfunnsarenaer.

Levekårsundersøkelsen er også et viktig kunnskapsgrunnlag for innsatsen i regjeringas nye handlingsplan mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika som ble presentert torsdag 24. juni.

I handlingsplanen er det for første gang et nytt innsatsområde som går på såkalt konverteringsterapi. Vi vet at konverteringsterapi foregår i Norge, og at noen barn sendes ut av landet for å "omvendes" fra egen legning. Regjeringen skal hente mer kunnskap og forskning om konverteringsterapi i Norge for å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet.

I dag (fredag) ble et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi sendt på høring. Det handler først og fremst om dem som blir presset til en slik nedbrytende praksis, men det handler også om at vi som samfunn sier nei til undertrykkelse og ja til frihet, mangfold og inkludering. Et slikt forbud er normdannende og en historisk milepæl i kampen for skeives rettigheter.

Venstre har alltid kjempa for retten til å være den du er. Det er vårt grunnleggende, liberale verdisyn. Når noen prøver å definere hva "vanlige" og "normale" liv er, er det fort mange som faller utenfor.

Folk er forskjellige – og takk og pris for mangfoldet blant oss! Retten til å være den du er må være en del av et liberalt samfunns DNA, og det kjemper Venstre for.

Frank Stenløs, gruppeleder Molde Venstre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal