LESERINNLEGG

Tiden for evaluering er ikke nå

I sitt leserinnlegg skriver Venstre-politiker Frode Heimen: «Jeg ønsker ikke en reverseringspolitikk, hvor nye stortingsflertall kappes for å reversere og snu tidligere stortingsvedtak».  Foto: Privat

Meninger

Senterpartiet snakker mot sentralisering på inn og utpust. Jeg forstår den taktikken godt, for med den kan de aktivt spille på misnøyen hos de som tapte folkeavstemminger, eller hos de som nå synes at de ble en del av en liten bygd i en stor kommune.

Politireformen skal reverseres. Kommuner som nettopp har slått seg sammen skal deles opp, og vi skal tilbake til så mange fylker som vi kan igjen. Alt for å reversere sentraliseringen. Det er ikke behov for å evaluere engang, Sp skal bare reversere, så fort som mulig.

Det kan bli en dyr taktikk som vil koste distriktskommuner dyrt. Penger som bør gå til eldreomsorg, skolene i distriktene og til hardt prøvde kommuneøkonomier.

IT-systemer er slått sammen, politiske beslutninger er utført. Gamle kommunehus er tatt i bruk til nye formål. Tjenester er slått sammen og det er brukt betydelige beløp på å skape, det som etter formålet skal bli en mer effektiv enhet. På sikt vil dagens, for store, administrasjon bli slankere og man får satt de nye strukturene over tid.

For meg fremstår det som Sp skal reversere, kun for å reversere. Ingen evaluering eller vurdering av den nye hverdagen er nødvendig.

Reformene er nye, store endringer tar gjerne tid før de høster gevinster. Flere kommuner har ikke kjørt en aktiv nedbemanning i doble funksjoner, men lar folk stå i stillingen til de når pensjonsalder, før de ikke blir erstattet. Klart en slik omstilling er dyr nå.

Jeg ønsker ikke en reverseringspolitikk, hvor nye stortingsflertall kappes for å reversere og snu tidligere stortingsvedtak. Vil vi ha et samfunn som snus opp ned hvert fjerde år? Nei, slik kan vi ikke ha det.

Når man kjører så store reformer som kommunesammenslåinger er, så er det humper i vegen. Det er uunngåelig. Effekten og nytteverdien kan være årevis frem i tid.

Sant skal sies at det er ikke sikkert at alle reformene vil bli en suksess, men vi bør ha mer is i magen enn hva Sp har nå. Nye Molde kommune ble formet i 2020. Etter et første driftsår, midt i en global pandemi vil flere nå felle dommen. Noen angrer på at de ble slått sammen, på grunn av tapte saker. Noen mener det har vært feil fra starten av. Men vi må holde oss til fakta – faktumet er at det er for tidlig å konkludere.

Det er mine og dine skattepenger som skal betale for å reversere skattesystemer, helsedata og kommunenes økonomisystemer m.m.

Det kommer en tid for å evaluere, og det blir aldri for sent å snu. Men det kan være for tidlig å ombestemme seg og det kan fort bli svært dyrt.

Senterpartiets reverseringslinje er en dårlig og dyr distriktspolitikk.

Gi det tid.

Frode Heimen
3. kandidat Stortingsvalget Møre og Romsdal Venstre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal