LESERINNLEGG

Fylkesordførerens velgerforakt

Terje Tovan, MuM  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Under siste Fylkesting fikk fylkesordfører og Møreakse-forkjemper Tove-Lise Torve (Ap) spørsmål fra Elisabeth Jørgenvåg (Nordmørslista) om hvordan hun så på resultatene av MuM sin meningsmåling. Den viste som kjent at 23 % av fylkets innbyggere ville ha Møreaksen (MA), 27 % ville fortsatt ha ferge, og 42 % ville ha Romsdalsaksen (RA). Tilsvarende tall gjaldt også for Næringslivet i fylket.

Fylkesordføreren er på kollisjonskurs med velgerne i fylket. Ser man på hennes egne velgere - de som stemte Ap ved siste kommune/fylkestingsvalg - er kollisjonen enda voldsommere. Der er det bare 21 % som vil ha MA, 26 % vil ha ferge, og hele 44 % vil ha Romsdalsaksen. Undersøkelsen ble gjennomført av et av landets beste meningsmålingsbyråer, Norstat, og hele 4002 innbyggere i M&R ble intervjuet. Det er den største undersøkelsen som noen gang er gjennomført i fylket vårt.

Tove-Lise Torve bruker i sitt svar til Jørgenvåg mange ord for å beskrive hvor viktig det er at en undersøkelse er riktig gjennomført, samtidig som hun hele tiden trekker MuM sin undersøkelse i tvil. Hun skriver bl.a.:

«For at vi skal ha tillit til at det blir gjort rett, er åpenhet om utvalgstrekking, metode og vekting av resultatene viktig». Og hun fortsetter: «En feilkilde er også media sin gjengivelse av resultatene, der funn kan bli gjort mer sensasjonelle enn det er dekning for i svarene.»

Her er det altså ikke bare Norstat sin integritet og profesjonalisme, men også medienes evne til å informere sine lesere Torve er usikker på. Det er så arrogant at man nesten ikke tror det! Spesielt når hun også uttaler følgende:

«Jeg har ikke tilgang til undersøkelsen som representanten Elisabeth Jørgenvåg viser til, og kan dermed ikke uttale meg om kvaliteten på undersøkelsen».

De tre største avisene i fylket, pluss TV2 og NRK ga både spørsmål, metode og resultater bred omtale, men det er ikke mye som har gått inn hos Torve. Til tross for sin manglende kunnskap om undersøkelsen finner hun det greit å konkludere på følgende måte:

«Overordnet viser meningsmålingen som Møre uten Møreaksen har gjennomført, at et stort flertall vil ha fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Kun 27 prosent vil ha fortsatt ferge.»

Her slår hun altså MA sammen med den nesten dobbelt så store konkurrenten RA og tolker det i MA sin favør. Hun feier glatt under teppet at hennes Møreakse bare ønskes av 23% av fylkets innbyggere, og kun 21% av hennes egne partivelgere. Torve bruker ofte statsviter Ottar Hellevik som kilde i sitt svar til Jørgenvåg, og viser til at han i 1972 bl.a. skrev følgende:

«Meningsmålinger kan bidra til mer informasjon, bedre kommunikasjon og økt deltakelse, og egner seg som en uformell måte å hente inn meninger om et forslag på.»

Godt sagt – men ikke aktuelt for Torve. Hele undersøkelsen med alle vedlegg er i dag oversendt til Torve, og vi håper hun vil bruke den aktivt. Vi håper også at hun i etterkant bidrar med sin vurdering av «utvalgstrekking, metode og vekting av resultatene». Vel møtt ved valgurnene!

Folkeaksjonen MuM
Terje Tovan

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal