LEDER FREDAG 25. JUNI

Dyster framtid i ny rapport

SKREMMENDE LESNING: Aldri tidligere har FNs klimaeksperter skildret en så mørk framtid for verdens befolkning som i sitt siste rapportutkast.  Foto: AP / NTB

Har muligheter til å redusere og stanse skadelige utslipp og dermed bremse den farlige utviklinga.

Meninger

En ny FN-rapport som snart skal legges fram skildrer en mørk framtid hvis vi ikke får bremset den globale oppvarmingen. FNs klimapanel IPCC beskriver en jordklode der global oppvarming vil få store konsekvenser for menneskenes helse i åra framover.

Konsekvensene vil være tørke, hetebølger og sjukdom som i første rekke rammer fattige land, men også vil berøre resten av verden. Og skrekkscenarioet stopper ikke der. Det anslås blant annet at opp til 80 millioner flere mennesker enn i dag risikerer å bli rammet av sult før 2050, heter det i rapportutkastet som ble lekket til media onsdag. Den ferdige rapporten skal først offentliggjøres neste år.

På over 4.000 sider skildres ei framtid hvor det verste gjenstår, og en framtidig katastrofe som kommer til å påvirke livene til våre barn og barnebarn. I rapporten heter det at et barn som fødes i dag, er ventet å bli utsatt for flere klimarelaterte helsefarer før det fyller 30.

Finnes det lyspunkt i en så dyster framtidsbeskrivelse? Absolutt. Først og fremst av menneskeheten har muligheter til å redusere og stanse skadelige utslipp og dermed bremse den farlige utviklinga. Vi kan også forebygge skader på grunn av endringer i vær og klima.

Som den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg sier: Alvoret i FNs utkast til ny klimarapport gir håp om at verden våkner. For det ligger mye optimisme i det at verden kan samles i en felles kamp og innsats for å gjøre framtida levedyktig og bærekraftig.

Derfor er det viktig at ledelsen i de rike landene viser mot og handlekraft, og tar på alvor de endringene som rapporten beskriver. Nå trenger vi politisk lederskap som tør å møte de enorme utfordringene verden står foran.