LEDER MANDAG 21. JUNI

Pasientenes store dag på Hjelset

Den viktigste milepælen: Statsmi nister Erna Solberg la lørdag ned grunnsteinen som markerer at det nye akuttsjukehuset på Hjelset bygges.  Foto: Marit Heiene

Grunnsteinen er den endelige bekreftelsen på at fellessjukehuset bygges.

Meninger

Pasientenes sjukehus bygges. Den siste formelle milepælen for det nye fellessjukehuset, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, ble markert lørdag da statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen for det nye fellessjukehuset. Alle som de siste tjue åra har håpet, men innimellom kanskje tvile, på at sjukehusbygget skulle realiseres, har fått den endelige bekreftelsen. Grunnsteinen som ble lagt ned, er den endelige bekreftelsen på at fellessjukehuset bygges.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) var helseministeren som godtok kravet fra Nordmøre om å bygge fellessjukehus, Jonas Gahr Støre (Ap) besluttet det, og Bent Høie (H) fulgte de faglige rådene fra Helse Midt-Norges direktør Daniel Haga om å plassere sjukehuset på Hjelset. Når Senterpartiets Kjersti Toppe sammen med Per Olaf Lundteigen samtidig som seremonien på Hjelset, stilte seg opp i Kristiansund og forsøker å undergrave fellessjukehusprosjektet Sp sjøl var i regjering og vedtok, blir det bare flaut stemmefiske.

Vi slutter oss til ordene styreleder Yngve Theodorsen sa under markeringen på sjukehustomta: «Dette er ei gledens stund for alle innbyggerne og alle ansatte». Behovet for nytt sjukehus har vært grundig dokumentert gjennom mange år. Vi vil trekke fram ei gruppe pasienter som har lidd under de mange åra preget av politiske dragkamper, og strid om lokalisering, pengebruk og funksjoner: Menneskene som trenger helsevesenets hjelp for psykiske lidelser. I dag holder psykiatrien til i to utdaterte paviljonger på Hjelset. Om fire år står nye lokaler ferdig til bruk. Psykiatrien og somatikken samles i ett sjukehus.

Rundt to tusen helseansatte skal jobbe ved SNR, enten på Hjelset, i Kristiansund der det skal være dagbehandling og poliklinikker, eller begge steder. Helseforetakets direktør Øyvind Bakke ser positive effekter av nytt sjukehus: Pasientene skal få landets mest moderne sjukehus og behandlingstilbud. Fellessjukehuset gir også forutsigbarhet for sterke fagmiljø og trekker til seg dyktige fagfolk. Omkamper må være et tilbakelagt kapittel. Blikket rettes framover til at nysjukehuset står ferdig og kan gi pasienter i hele Nordmøre og Romsdal et velfortjent og godt helsetilbud. Pasientene har all grunn til å glede seg.