LEDER LØRDAG 19. JUNI

Rydd opp i Eides miljøskamplett

AVFALL OG ROT: Etter konkursen i miljøselskapet på eide ligger avfallsmottaket som et berg av avfall der det er uklart hva som finnes av farlig avfall.  Foto: Joachim Constatin Høyer

Meninger

Et uoversiktlig berg av avfall og rot ligger på et industriområde i Eide. Det tidligere avfallsmottaket til Miljøservice Eide AS ligger forlatt. Slik har det ligget i flere år. Bedriften er konkurs, og det er ikke penger til å starte det omfattende arbeidet med å fjerne avfall fra området. I to lagerhaller samt på uteområdet finnes det avfall som skulle vært tatt hånd om og sendt videre til forsvarlig avfallshåndtering. Folk i Eide er bekymret for hva som kan skjule seg i avfallsmengden, og ikke minst om det finnes forurensninger i grunnen.

Det er 16 år siden bedriften Miljøservice Eide begynte å ta imot avfall. Bedriften hadde fått konsesjon til å drifte avfallsmottaket. Det er et faktum at virksomheten i årene som fulgte, har fått flere varsel fra Fylkesmannen, i dag Statsforvalteren, om å rydde opp på området og fjerne mengder av avfall. Søknader om å få utsatt fristen for opprydding resulterte i at Statsforvalteren satte nye tidsfrister. Det kan ikke reises tvil om at offentlig myndighet, i dette tilfellet Statsforvalteren, har vært altfor slepphendt med å gi stadige utsettelser på kravet om å rydde opp på dette industriområdet.

Statsforvalteren har tidligere bedt bedriften ta prøver på lagringsområdet. I etterpåklokskapens lys er det grunn til å spørre: Hvorfor påviste ikke Statsforvalteren hvor prøvene skulle tas, eller tok prøvene sjøl?

I dag ligger området der det har vært avfallsmottak som en skamplett på ett av Eides fineste industriareal. I forurensingssaker er prinsippet at forurenseren skal betale for opprydding. Det er for seint i denne saka. Ballen ligger hos Statsforvalteren. Det er på tide at statens representant i Møre og Romsdal tar affære, også med å få satt i verk tiltak for å rydde opp på avfallsmottaket. Hvem som skal ta regninga, er et offentlig ansvar å finne svar på. Hustadvika kommune eier to industritomter på naboområdene. Før det blir ryddet opp og skaffet visshet i mulige forurensninger av grunnen, er kommunens industritomter vanskelig å selge og få aktivitet på. Oppryddingen på Eide haster. Ansvaret for å komme i gang ligger hos Statsforvalteren.