LEDER FREDAG 18. JUNI

Må rydde opp!

Må ta grep: En ny avsløring av dårlig dyrehold to år etter forrige skandale, gjør at landbruksminister Olaug Bollestad nå må ta affære. Tilsynet må bli bedre.   Foto: NTB

Vet at det store flertall står for et etisk og godt dyrehold.

Meninger

Da dyrevernere avslørte at det fortsatt er grisebønder som ikke ivaretar dyrevelferden vakte det naturlig nok sinne og bestyrtelse. I starten av juni ble filmopptak som dyrevernsaktivister hadde gjort på 28 gardsbruk vist fram. Det var et trist syn.

Avsløringen i begynnelsen av juni kom to år etter at NRK viste den rystende dokumentaren om hvor ille dyr ble behandlet hos flere grisebønder. Den gang lovet landbruksministeren, bondelaget og de store slakteriene at de skulle ta affære. Derfor er det ekstra skuffende at en slik avsløring kommer nå.

Mange har vist til at Mattilsynet i Norge som en forklaring. At tilsynet er for lavt bemannet og generelt har for dårlig med ressurser. Det kan godt stemme. Mye tyder på at tilsynsvirksomheten er svekket og ikke styrket de siste åra med mindre budsjett, færre årsverk og rett og slett langt færre tilsyn.

Samtidig har NRK fortalt at heller ikke tilsyn nødvendigvis hjelper. Statskanalen har gransket 200 regelbrudd og avdekket at til tross for uakseptable forhold og grove brudd på dyreholdet over flere år, får driften ofte fortsette. Mange ganger er det slik at regelbrudd ikke fører til større sanksjoner enn krav om egenmelding i stedet for dokumentert bedring. De europeiske reglene om uanmeldt besøk er ofte bare unntaksvis brukt.

Alle som ofte besøker norske gardsbruk og den norske bonden vet at det store flertall står for et etisk og godt dyrehold. Til tross for at de ofte er i en klemme mellom økonomiske bekymringer, lange dager og hardt arbeid er dyras ve og vel helt fremst i tankene. Det er så trist for alle disse når slike avsløringer kommer, for de føler seg rammet av kritikken. Sjøl om det er aldri så urettferdig.

Det er ingen tvil om dyrevelferd i norsk landbruk bør stå høgt på dagsorden. Det er et politisk ansvar og et ansvar matkjedene og matprodusentene må være med og dele. Sammen med norsk landbruk og den enkelte bonde.