LEDER TORSDAG 17. JUNI

Møreaksen gir nye muligheter

FEIRET MØREAKSEN: Aukra-ordfører Odd Jørgen Nilsen delte ut is til elevene på Gossen barne- og ungdomsskole mandag.   Foto: Bjørn Brunvoll

Øyfolket har ventet lenge på denne bekreftelsen. Det er lett å forstå gleden.

Meninger

Tirsdag ettermiddag ble det klart at et solid flertall i Stortinget støtter regjeringens forslag om å prioritere å bygge ny E39 mellom Ålesund og Molde langs Møreaksen. Allerede mandag ettermiddag var det markeringer på Otrøya og på Gossen. Øyfolket har ventet lenge på denne bekreftelsen.

Det er lett å forstå gleden. Fastlandsforbindelse for øyene og ferjefri fjordkryssing vil gi nye muligheter for innbyggerne og næringslivet i hele regionen.

Møre og Romsdal fylke får god uttelling i Nasjonal Transportplan (NTP). Ved siden av Møreaksen ligger også oppgradering av E136 gjennom Romsdalen og ny tunnel på Rv15 over Strynefjellet inne. Disse vegsatsingene vil ha stor betydning for verdiskapningen i regionen. Ved å satse på samferdsel legger man til rette for økt verdiskapning, større mobilitet og økt sysselsetting.

Vi tror dette er viktig for utviklinga av fylket. Det ligger mange års utredning bak de vedtatte løsningene. Dette bør gi et godt grunnlag for selve gjennomføringen.

Samferdselssaker skaper stort engasjement. Det er naturlig ettersom det er store investeringer som får konsekvenser for folks dagligliv. Det må være åpent for diskusjon rundt viktige samfunnsprosjekt, ikke minst ettersom folket skal betale en stor del av regninga. Debatten om fjordkryssing har preget regionen gjennom flere år.

Dette ordskiftet vil nok ikke stilne med NTP. Samtidig er situasjonen nå at Møreaksen ligger inne som et prioritert prosjekt, og at føringen fra regjeringa og to av de største opposisjonspartiene er at prosjektet skal gjennomføres.

Møreaksen er bredt forankret politisk, men har likevel møtt motstand i deler av folket. En årsak til dette er nok at mange oppfatter følgekonsekvensene som uavklarte, og mangelfullt kommunisert. I molderegionen gjelder dette spesielt løsninger for hvordan vegen skal ledes videre gjennom Molde.

Her ligger det en stor utfordring til vegmyndigheter, administrasjon og lokale og sentrale politikere. Bekymringene som har kommet til uttrykk gjennom høringsuttalelser må tas på stort alvor i Molde kommune i det videre arbeidet.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger