LESERINNLEGG

En stikk motsatt distriktspolitikk

Frode Heimen, tredjekandidat i Møre og Romsdal Venstre.  Foto: Privat

Meninger

Jeg må starte med å sitere Geir Inge Lien fra RBnett.no den 15.6 som uttaler:

«– Distriktspolitikk er veldig viktig for Senterpartiet, her er det mange som nå hermer etter oss. Vi har samtidig en svært populær og folkelig partileder, sier Geir Inge Lien som forklaring på noe av suksessen partiet hans opplever.»


Høyre fortsatt størst, Senterpartiet øker mest

Frank Sve er inne. Arbeiderpartiet går tilbake.


Venstre hermer ikke etter SP sin distriktspolitikk. Vi vil ha det stikk motsatte. Vi ønsker å skape forutsigbarhet for de 45.000 distriktsarbeidsplassene i Møre og Romsdal som er helt avhengig av forutsigbarhet til sine markeder i EU. Der SP ønsker å skrote EØS uten en plan B, er Venstre og dagens regjeringspartier en garantist for å opprettholde EØS avtalen.

Hvem er det i vårt fylke som er avhengige av EØS? Alle næringslivslederne jeg har snakket med som lever av eksport sier nøyaktig det samme: «EØS er en viktig funksjon for å sikre tilgang til våre markeder» - I følge NHO snakker vi om 45.000 distriktsarbeidsplasser i vårt fylke alene. Det er ca 135.000 arbeidsplasser innenfor fylkesgrensen. En av tre jobber, er innen eksport.

Hvor ligger disse eksportbedriftene? De ligger ikke i storgata i noen av byene. De ligger stort sett spredd rundt byene – distriktsarbeidsplasser så det synger etter. Maritime og marine næringer. Verft – vi bygger de mest avanserte skipene i verden her.

Vårt fylke er det fylket som har høyest eksportverdi pr ansatt – Møre og Romsdal er et drømmefylke på hvordan næringslivet bør være for en god statlig økonomi. 64 % av eksporten går til EU – forhandlet igjennom et forutsigbart rammeverk i EØS.

SP sier NEI til fri arbeidsinnvandring. Distriktsarbeidsplassene våre er avhengige av arbeidsinnvandring. Vi har sett det nå under Covid – hvor mange som jobber på verftene, hvor vanskelig det er for bønder å høste sine produkter. Dette er ikke folk som kommer hit for å «ta fra oss jobbene» - Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er normalt så lav at bedriftene ikke klarer å rekruttere nok folk. Vi lykkes ikke med å være konkurransedyktige fordi vi ikke har folket til å gjøre jobben.

Verftene er full av sveisere og fagfolk fra andre land. Fiskemottak er full av folk som ikke har norsk som morsmål – men de har også nordmenn og ungdom i jobb. Flere bedrifter ville ikke klart å skape en arbeidsplass om det ikke var for arbeidsinnvandringen. Alternativet ville vært nedleggelse, eller flytte bedriften til mer folkerike områder.

I mars 2020 slapp landbruksdirektoratet en rapport som viste at Norsk Landbruk økte sin eksport fra 2018 – 2019 med 11% - en økning på ca 2,5 milliarder siden 2017. Den norske bonden kan også klare å konkurrere på et internasjonalt marked. Men da må de ha tilgang igjennom EØS til å selge varene, samt å få arbeidskraft i retur.

Total import av varer økte i samme periode med 6,6 %. Da primært med nedgang i mange av områdene vi dyrker selv, og oppgang i varer vi ikke får dyrket i Norge, som Kaffe, te og krydder og sukker. Potet og grønnsaker har lavere import enn før, det samme gjelder kjøttprodukter. Det er ikke alt som er perfekt, men det er ting man kan ta tak i. Å kutte mulighetene for bonden å eksportere er ikke en løsning.

Distriktsarbeidsplassene er så enormt viktige, fordi disse eksportnæringene er høyverdiskapende jobber. De skaper bosetting og legger grunnlag for lokale skoler og dagligvarebutikker, hvor få familier kan være utslagsgivende for om grunnlaget er til stede eller ei. Og det grunnlaget kan like gjerne komme fra en polsk og dansk familie som bosetter seg der jobben er.

Så angriper SP kommunesammenslåing og diverse reformer som de mener er sentraliserende. Jeg ønsker ikke en politikk som reverserer og snur og omgjør hele tiden. Det er ikke økonomisk fornuftig og vil være en stor samfunnsmessig sløsing. Nå er det mye som er nytt – og det må få tid til å sette seg, tid til å høste de mulige gevinstene. Det vil aldri være for sent å snu, men det kan være for tidlig å konkludere. Vi må ha litt mer is i magen – vi har tross alt vært igjennom en global pandemi – og verden har ikke fungert slik noen av oss har forestilt oss. Det viktigste etter en pandemi – er å reise oss raskt, og ha forutsigbarhet for næringslivet og arbeidsplassene våre er essensielt i tiden fremover.

Vi må etablere gode ordninger for de som nå faller og tryner pga covid. Så kan vi når ting har roet seg, se på om de offentlige reformene har noe nytte – en tid for evaluering av dette kommer – men den tiden er ikke nå.

Møre og Romsdal Venstre mener at den aller beste distriktspolitikken akkurat nå er forutsigbarhet – for det handler om 45.000 høyverdiskapende distriktsarbeidsplasser på ditt hjemsted. Ja til EØS er ekstremt god distriktspolitikk – spesielt for Møre og Romsdal.

Frode Heimen, 3. kandidat Møre og Romsdal Venstre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal