LEDER MANDAG 14. JUNI

Solskinnshistorie om å få tak i jordmødre

NY JORDMOR: Silje Hestad fra Molde er en av flere nye jordmødre som er med å styrker fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal.   Foto: PRIVAT

Meninger

Det er mangel på jordmødre i hele landet. Sjukehusa strever med å få tak i nok jordmødre. Kommunene sliter enda verre. Det brukes tall som sier at kommunene mangler tusen jordmødre for å kunne ha et godt jordmortilbud. For et par år siden slo Riksrevisjonen fast at mangelen på jordmødre er en trussel mot pasientenes sikkerhet. Når vi ser hvor vanskelig det er å rekruttere jordmødre til jobb ved et sjukehus eller i en kommune, er det grunn til å trekke fram arbeidet Helse Møre og Romsdal har satt i gang for å få flere jordmødre til fødeavdelingene i Molde og Kristiansund.

I flere år har det vært kjent at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund har strevd med å skaffe nok jordmødre og gynekologer til å ha vaktturnuser de ansatte kan fungere i over lengre tid. Men fordi fødeavdelingene i de to byene har vært selve symbolsaka i kampen for sjukehusa, har mangelen på jordmødre og gynekologer vært forsøkt holdt i bakgrunnen, helt til i år. Administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal har ikke vært villig til å kompromisse på den medisinske forsvarligheten, og bestemte å samle fødetilbudet ett sted, i Molde, til høylydte protester fra Kristiansund.


Kampen om fagfolka:

Har rekruttert mange – dette mangler før fødegjenåpning

Flere gynekologer og jordmødre er nå rekruttert til føden. – Vi har lyktes noe med rekruttering, men mangler fortsatt brikker før vi kan gi endelig dato for gjenåpning i Kristiansund, sier klinikksjef Georg Johnsen.


Helseforetaket har vist at det går an å rekruttere jordmødre når virkemidler tas i bruk. Ferdig utdanna sjukepleiere tilbys full lønn for å ta toårig jordmorutdanning i tillegg. Nyutdanna jordmødre garanteres også fast jobb. Nå ser det ut til at helseforetaket lykkes i å bemanne fødeavdelingene med til sammen mellom 20 og 30 jordmødre, pluss gynekologer.

Helsedirektoratet mener alle kvinner som har født, bør få heimebesøk av jordmor. Fastlegene er dyktige, men jordmora er spesialist på svangerskap og fødsel. Kommunene, derimot, har ikke like mye penger å friste med som helseforetaket. Vi frykter at når helseforetakene frister med bedre økonomi og arbeidsvilkår, havner kommunene enda lenger i bakleksa. Helseforetakene kan beordre jordmødre til å ta vakter på sjukehus, den muligheten har ikke kommuner med jordmormangel. Sjøl om det utdannes flere jordmødre i dag enn for få år siden, må utdanningskapasiteten økes mer. Gi alle jordmødre anstendig lønn og arbeidsvilkår, så unngår man overbudspolitikken mellom de ulike trinnene i helsevesenet.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger