LESERINNLEGG:

Romsdalsaksen – fortsatt Oversjøisk Panorama

«Når vi nå vet at Romsdalsaksen er den korteste strekningen for E39, og er kortest for de aller fleste som bruker E39 med fergene i dag - er en uhildet tilleggsutredning nødvendig.»
Meninger

Romsdalsaksen AS ved Jørn Inge Løvik ble oppringt av Sunnmørsposten, der journalist Per Ove Stige sa han ønsket å sette seg grundigere inn i saken - og spesielt andre mulige alternativer forbi Veøya.


– Vil ha utredet undersjøisk tunnel for Romsdalsaksen

Daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen åpner for muligheten for undersjøisk tunnel i sambandet.


Dette har Romsdalsaksen snakket om tidligere under våre presentasjoner, og er beskrevet i vår grundigere beskrivelse av Romsdalsaksen på våre nettsider. Der står det bl.a. at det finnes muligheter for en "snarvei" mellom Sekken og Skåla.

Når vi nå vet at Romsdalsaksen er den korteste strekningen for E39, og er kortest for de aller fleste som bruker E39 med fergene i dag - er en uhildet tilleggsutredning nødvendig.

Det undertegnede prøvde å påpeke overfor Sunnmørsposten - og som er en større og egen sak - er at Vegvesenet i sin "utredning" høsten 2019 ikke gjorde jobben sin. Oppdraget fra samferdselsminister Jon Georg Dale var å løfte alle stener for å finne måter å redusere kostnader på.

Vegvesenet sin første rapport 1. okt. 2019 omtalte kun redusert standard for Møreaksen som tiltak for å redusere kostnader. Samme dag fikk Vegvesenet kraftig kritikk fra Nye Veier - og Vegvesenet bestemte seg for å allikevel gjøre en "utredning" av Romsdalsaksen. Men de gjorde ingen forsøk på å redusere kostnader for RA. Kun legge på mest mulig.

Hadde de gjort jobben sin, hadde de også vurdert en undersjøisk variant - som de jo er så glade i. Denne ville sannsynligvis blitt rimeligere enn Romsdalsaksen sin brusymfoni med 75m seilingshøyde.

Det var dette undertegnede prøvde å formidle til journalisten i Sunnmørsposten, men tittelen på saken kan tolkes som at Romsdalsaksen lanserer undersjøisk tunnel. Det gjør vi selvfølgelig ikke. Oversjøisk panorama med tilgang for myke trafikanter er det Romsdalsaksen står for. Undersjøiske tunneler er en gammel, trafikkfarlig og uønsket teknologi. Vi krever en uhildet tilleggsutredning av andre enn Vegvesenet.

Jørn Inge Løvik, Romsdalsaksen AS