Hvorfor bryr du deg ikke om arbeidsplasser, Heggem?

Førstekandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti til høstens stortingsvalg, Per Vidar Kjølmoen.  Foto: Øystein Bjerkeland

Meninger

Vi i Arbeiderpartiet kjemper for trygge arbeidsplasser i hele Møre og Romsdal. Så får vi overlate dypdykkene i Rbnett sin web-TV til Terje Heggem.

Flere ganger har Terje Heggem forsøkt å dokumentere egne påstander – uten å lykkes. Det forhindrer imidlertid ikke et tredje forsøk om samme detalj.
La meg derfor gjenta mitt og Arbeiderpartiets poeng nok en gang: Næringslivet i Møre og Romsdal står overfor store omstillinger i åra som kommer. Titusenvis av arbeidsplasser står på spill. Møre og Romsdal kan komme styrket gjennom omstillingene, men det er ikke gitt at det går bra. Derfor har politikere i dag et tungt ansvar for å ta valg som styrker verdiskapinga i Møre og Romsdal i årene som kommer. Store veiprosjekt er ikke alene nok for å løse alle omstillingsbehov, men om det er ett tidspunkt i historien vi bør si JA til vekstimpulsene fra slike store veiprosjekt, så er det nå!

Så skulle nok Heggem inderlig ønske at noe annet ble sagt på Rbnett sin web-TV, men det er dessverre ikke tilfelle. Heggem må få lete videre på jakt etter sin hvite hval, men følgende spørsmål tvinger seg fram: Hvorfor i all verden bruker ikke Heggem energien sin på trygge arbeidsplasser og god verdiskaping i Møre og Romsdal i stedet for disse, etter hvert, litt flaue utspillene i avisa?

Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal har nettopp trygge arbeidsplasser i Møre og Romsdal som en av våre hovedsaker. Vi vil øke eksporten med 50 prosent på ni år og vi har lansert en egen vekstplan for Møre og Romsdal med 67 tiltak vi vil gjennomføre hvis vi kommer til makta. I dag, 8. juni, lanserte vi også et eget fagskoleløft på Wonderland på Åndalsnes. Det er et svar på utfordringa i RB fra forrige uke.


Bedriftene har skrikende behov for fagarbeidere, er budskapet fra bedriftsleder Lars Stenerud

– Mangel på fagfolk er en trussel mot utviklingen i bedriftene

Når lokale industribedrifter søker etter medarbeidere, er det mye lettere å finne ingeniører og folk med bachelorgrad enn å få tak i folk med fagbrev. – Mangelen på fagfolk utgjør en trussel som hindrer utvikling i bedriftene, sier bedriftsleder Lars Stenerud.


Jeg er stolt av å tilhøre et parti som setter fagarbeideren så høyt som vi gjør i Arbeiderpartiet, og jeg ser fram til å styrke satsinga på yrkesfag og fagskoler hvis Arbeiderpartiet får tillit nå i høst. Dette er politikk som skapt for eksportfylket Møre og Romsdal!

Vi i Arbeiderpartiet skal ta kampen for trygge arbeidsplasser og fagarbeidere i offentlig og privat sektor.

Nå er det vanlige folk sin tur!

Per Vidar Kjølmoen,

1. kandidat til Stortinget for Møre og Romsdal Arbeiderparti

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal