LEDER TORSDAG 10. JUNI

Bekrefter hvor urettferdig det kan være

Store forskjeller: Kartet som viser hvor mange som er vaksinert i ulike land, tydeliggjør hvor urettferdig fordelingen er. Færrest vaksinerte i lyse områder.  Foto: Kart: Our world in data

Er ikke bare forferdelig urettferdig, den kan dessverre også forlenge pandemien

Meninger

Det vakte oppsikt da Folkehelseinstituttets (FHI) overlege Preben Aavitsland tvitret en melding om at pandemien var over i Norge. Meldinga måtte kraftig nyanseres, men det er likevel brei enighet blant norske helsemyndigheter og eksperter at det synes som det meste går rett veg her i landet.

Slik er det ikke i resten av verden. Mens mange rike land i løpet av sommeren vil ha vaksinert store deler av sin voksne befolkning, er situasjonen kritisk for land som verken har vaksiner, godt helsevesen eller andre viktige ressurser å møte pandemien med.

Offisielle tall viser at hver eneste dag dør rundt 10.000 mennesker av covid-19. Trolig er tallene langt mer dystre i de fattigste landene, hvor de reelle tallene kan være langt høgere.

Det er derfor brutalt hvor stor forskjellene i fordeling av vaksine er i verden. I Storbritannia har nå nesten 60 prosent av befolkningen fått minst en vaksinedose. I USA over 50 prosent. I Norge, som har takket nei til flere typer vaksine, er tallet 32 prosent. Mens i Afrika har under 1 prosent av befolkningen i minst 15 land fått vaksine. Lavest i Kongo (0,03 prosent) og Sør-Sudan (0,09 prosent). (Kilde: Our World in Data)

Skjevheten i vaksinefordelingen er ikke bare forferdelig urettferdig, den kan dessverre også forlenge pandemien verden over. – Pandemien ikke er over før 70 prosent er vaksinert. I hele verden, sier WHOs Europa-sjef Hans Kluge.

Årsaka er enkel. Så lenge viruset har stor utbredelse i verden, vil vi ha muligheten for at en variant dukker opp som er farligere enn de eksisterende og/eller at vaksinen ikke virker mot den.

Solidaritet lønner seg alltid på sikt. I pandemien vil solidaritet ikke bare være støtte til andre, men også en viktig hjelp til sjølhjelp for hele verden – inkludert den rike delen.