LEDER ONSDAG 9. JUNI

Gode nyheter fra sjukehuset

NYANSATT: Silje Hestad fra Molde er nyutdanna jordmor. Hun hadde sett for seg å jobbe i Oslo, men etter dialog med Helse Møre og Romsdal takket hun ja til jobbtilbud i Molde.  Foto: privat

Arbeidet med å løse bemannings-utfordringene er viktig for tilliten til helseforetaket.

Meninger

Det jobbes iherdig med å rekruttere fagfolk til sjukehusa i Nordmøre og Romsdal. Flere gynekologer og jordmødre er nå rekruttert til fødeavdelingene, bekrefter klinikksjef Georg Johnsen. Han opplyser at det fortsatt gjenstår noen rekrutteringer før de kan gi endelig dato for gjenåpning i Kristiansund. Sist vinter ble fødeavdelinga i Kristiansund midlertidig stengt etter at ledelsen konkluderte med vikarbruken var så høg at ledelsen ikke lenger kunne vurdere driften som forsvarlig.


Kampen om fagfolka:

Har rekruttert mange – dette mangler før fødegjenåpning

Flere gynekologer og jordmødre er nå rekruttert til føden. – Vi har lyktes noe med rekruttering, men mangler fortsatt brikker før vi kan gi endelig dato for gjenåpning i Kristiansund, sier klinikksjef Georg Johnsen.


Rekrutteringsarbeidet som helseforetaket nå gjør er viktig av flere årsaker. Først og fremst fordi at en gjenåpning fordrer robust fagmiljø og gode arbeidstidsordninger for gynekologer og jordmødre. Helse og hensynet til pasientene må komme først. Samtidig er det viktig for helseforetakets troverdighet at de aktivt jobber for å løse bemanningsutfordring i den situajsonen som har oppstått. Slik kan man unngå feilaktige slutninger og spekulasjon om hva som ligger bak når en avdeling blir stengt. Viljen til å jobbe målrettet for en gjenåpning er viktig for tilliten til foretaket. Her gjør ledelsen en god jobb.

Det er krevende å rekruttere til slike stillinger. Arbeidet som nå gjøres gir viktig kunnskap om hvilke virkemiddel som fungerer. Akkurat nå er det flere stipendordninger tilgjengelig. Ved å lykkes med rekrutteringsarbeidet kan man skape mer robuste fagmiljø, samtidig som det vil styrke samarbeidet fram mot at det nye fellessjukehuset står klart.

Utfordringen med å rekruttere nye fagfolk gjelder ikke bare i Nordmøre og Romsdal. Også ved sjukehusa i Innlandet er det krevende å få tilgang på nok fagfolk. NAV sin bedriftsundersøkelse for 2021 konkluderer med at Norge mangler over 5000 sjukepleiere i forhold til framtidig behov, 1.600 er spesialsykepleiere og jordmødre. Samtidig som man jobber med lokal rekruttering må man jobbe med overordnet med rekruttering til yrket.