LEDER TIRSDAG 8. JUNI

Nedgang må møtes med økt satsing

BEKYMRET: Idrettspresident Berit Kjøll omtaler nedgangen i idretten som alarmerende og alvorlig. Her på en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H).   Foto: NTB

Nå er tida for å gi ekstra midler til anleggsutvikling over hele landet.

Meninger

Idretts-Norge har mistet nærmere 200 000 medlemskap i løpet av 2020. Også i Møre og Romsdal har det vært sterk nedgang. Årsaka er sjølsagt redusert aktivitet på grunn av pandemien. En nedgang på nesten 10 prosent oppleves som dramatisk. Derfor er det forståelig at idretten nå jobber for en rask gjenåpning. Fortsatt er det mange breddeutøvere som rett og slett ikke har mulighet til å holde aktiviteten ved like. Da er det heller ikke naturlig å betale for et medlemskap.

Idrettspresident Berit Kjøll omtaler nedgangen i idretten som alarmerende og alvorlig. Konsekvensene på sikt kan bli store for en generasjon med unge. Sandvolleyballprofilene Anders Mol og Christian Sørum har en tydelig analyse. Til VG sier de OL-klare utøverne at regionale turneringer og konkurranser var små høgdepunkt som de så fram til. De er usikre på hvordan en nedstenging ville påvirket deres motivasjon som unge. men de er sikre på at det ville vært tungt å komme i gang igjen.

Akkurat der står idretten nå. Gjenåpningen er planlagt torsdag i neste uke. Samtidig er en rekke store arrangement de neste månedene avlyst. Det er av stor betydning at det legges til rette for at aktivitet raskt kan gjenopptas, og at man har tiltak som motiverer lag og organisasjoner til å komme i gang med arrangement. Idrettslagene er viktige i sine lokalsamfunn. Vi tror det er viktig at politikerne tar utfordringen fra Idrettsforbundet, og at man i løpet av høsten ser på hvordan man kan skape et nytt løft for lag og organisasjoner. Nå er tida for å gi midler til anleggsutvikling over hele landet.

Økonomi er for mange familier en utfordring for deltakelse i idretten. Etter pandemien er det viktig at idrettslagene har rammevilkår som gjør at treningsavgifter kan holdes nede. Samtidig må det være støtteordninger for familier som har en utfordrende økonomisk situasjon. Idretten har gjennom lang tid vist at de tar ansvar. Når idretten åpner igjen er det viktig at det legges til rette for at aktiviteten kan nå nye høgder.