LESERINNLEGG

Ikke frekt å være opptatt av arbeidsplasser, Heggem!

Førstekandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti til høstens stortingsvalg, Per Vidar Kjølmoen.  Foto: Øystein Bjerkeland

Mens fanden leser sin bibel, har Terje Heggem oppdaget Rbnett sin web-TV.

Per Vidar Kjølmoen
Meninger

Det er forholdsvis krevende å føre en debatt basert på hva Terje Heggem mener å ha hørt på Rbnett sin web-TV.

Mens fanden leser sin bibel, har Terje Heggem oppdaget Rbnett sin web-TV. Heggems problem er at det er forskjell på hva som er sagt, og hva Heggem mener å ha hørt.La meg gjenta mitt og Arbeiderpartiets poeng: Næringslivet i Møre og Romsdal står overfor store omstillinger i åra som kommer. 10.000 arbeidsplasser står på spill i maritim sektor alene. Vard har gjort beregninger som viser at hver verftsarbeider skaper 5,4 andre arbeidsplasser i regionen. Så alle bør forstå at konsekvensene blir svært alvorlige hvis verdikjeder går over ende i maritim sektor – eller i olje og gass, eller i havbruk, eller reiseliv etc.


LESERINNLEGG

Det handler om arbeidsplasser, Heggem!

Arbeiderpartiet er opptatt av å trygge og skape arbeidsplasser i Møre og Romsdal. Derfor vil vi bygge veier og ha en egen vekstplan for Møre og Romsdal.  
Titusenvis av arbeidsplasser står på spill. Møre og Romsdal kan komme styrket gjennom omstillingene, men det er ikke gitt at det går bra. Derfor har politikere i dag et tungt ansvar for å ta valg som styrker verdiskapinga i Møre og Romsdal i årene som kommer. Store veiprosjekt er ikke alene nok for å løse alle omstillingsbehov, men om det er ett tidspunkt i historien vi bør si JA til vekstimpulsene fra slike store veiprosjekt, så er det nå!

Dette var også hovedpoenget mitt i debatten i RB sitt studio, og det poenget er også presist gjengitt i Romsdal Budstikkes artikkel. Så registrerer jeg at Heggem mener å ha hørt noe annet, men uten å klare å dokumentere dette på skikkelig vis. Så, jeg kan ikke annet enn å be Heggem fortsette sine iherdige undersøkelser på Rbnett sin web-TV.

Imens vil jeg konsentrere meg om å kjempe videre for å trygge arbeidsplasser, utdanne flere fagarbeidere og bidra til at Møre og Romsdal øker eksporten med 50 prosent på ni år. Vi kommer til å trenge god og aktiv næringspolitikk i årene som kommer – og ikke minst å få på plass viktige samferdselsprosjekt langs E39, E136, RV15 og RV70. Jeg er stolt av at Arbeiderpartiet nettopp har lansert en egen vekstplan for Møre og Romsdal, og ser fram til å gjøre disse planene om til virkelighet hvis Arbeiderpartiet får velgernes tillit til Stortingsvalget nå i høst.

Kanskje er det også lov å håpe på ei framtid der både Heggem, og alle vi som bor her i fylket, kjekler litt mindre, og heller står sammen for å bygge et sterkere Møre og Romsdal?

Per Vidar Kjølmoen

1. kandidat til Stortinget for Møre og Romsdal Arbeiderparti

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal