LEDER MANDAG 7. JUNI

Fagbrevet blir enda mer gullkantet

Fagarbeidere er ettertraktet: Industrien har stort behov for ungdommer som har tatt yrkesfagutdanning og fått fagbrev eller svennebrev.  Foto: REIDAR KORSsjøen

For ungdommene er det godt å vite at flinke folk tiltrekker flinke folk.

Meninger

Ungdom som velger å utdanne seg i et yrkesfag eller et håndverksfag, er ettertraktet i næringslivet. Da industribedriftene i Møre og Romsdal forrige uke møtte stortingskandidatene fra ulike partier, var budskapet fra bedriftene at flere ungdommer må oppmuntres til å ta fagutdanning. Ungdom med fagbrev eller svennebrev – som er fagutdanning i de tradisjonelle håndverksfagene – å vise for seg, vil nærmest være garantert jobb. En av industriens representanter, Lars Stenerud, pekte på konsekvensene av mangel på fagarbeidere: Industribedrifter som sliter med å få tak i fagfolk, kommer til å slite med å utvikle bedriften.

Politikerne her i fylket er lydhøre for næringslivets behov for å få tak i medarbeidere med riktig kompetanse. Det snakkes varmt om å gi ungdom et variert tilbud om å ta yrkesfaglig utdanning. Når det kommer til konkret handling, må politikerne finne løsninger på flere forhold. En skoleplass i yrkesfag er som regel dyrere enn en skoleplass i en stor klasse i studiespesialisering. Skal det satses på flere plasser i yrkesfag, må det mer penger til utdanningssektoren på bekostning av andre formål. En annen problemstilling er hvor desentralisert eller sentralisert yrkesfagtilbudene skal være. Alle videregående skoler kan ikke ha like bredt utvalg av studiemuligheter. En tredje problemstilling er å ha nok læreplasser når ungdommene skal ut i bedriftene. Hvem har ansvaret for at det for eksempel ikke utdannes flere elektrokandidater enn elektrobedriftene klarer å ta imot?

Mange bedrifter har et godt samarbeid med de videregående skolene om å ta inn lærlinger. Bedriftene etterlyser en bedre finansiering for å ta inn lærlinger. Men økonomien er bare én av faktorene som spiller inn. I læretida er det behov for veiledere for lærlingene. Skal flere lærlinger få den beste oppfølgingen, må skoleverket ta en enda større del av veiledningsoppgaven og finansiere den.

Ungdom som skal velge yrkesveg, vet at det venter spennende jobber hvis de tar fagbrev eller svennebrev. Både i privat og offentlig virksomhet har ambisjoner om å ha ansatte med høy kompetanse. For ungdommene er det godt å vite at flinke folk tiltrekker flinke folk.