LEDER FREDAG 4. JUNI

Rydd opp i rotet, så enkelt er det

Forsøpling: Når så mange skal ferdes ute, er det viktig at vi tar med oss søppel hjem. Engangsgrill er dessverre ofte å se i naturen.  Foto: NTB

Det bør være en sjølsagt del av kompetansen vi har i tursekken.

Meninger

Bildene vi får se dagen etter fester i parker og uteområder er triste. Det er nesten utrolig hvor mye det går an å rote etter en festlig kveld i friluft. Både lokalt og nasjonalt har dette vært tema de siste dagene.

Vi har full forståelse for at det er kjekt å kunne møtes ute på varme sommerkvelder. Smittevern og regler skal vi la ligge nå, men bare slå fast at det må være mulig at festdeltakere roter mindre og rydder etter seg.

I sommer skal helt sikkert uvanlig mange mennesker bevege seg ut i norsk natur. Norgesferie og koronarestriksjoner gjør friluftslivet ekstra attraktivt. Mange skal forsøke å sove ute, i telt eller hengekøye, lage bål (husk brannfaren!) og spise ute.

Med så mange på besøk ut i naturen er sporløs ferdsel ikke bare et prinsipp, men bør være oppskriften på en vellykket tur. I dag er kunnskap om hvordan du bruker naturen på en fornuftig og respektfull måte lett tilgjengelig, det bør være en sjølsagt del av kompetansen vi har i tursekken.

Av og til kan det være rystende å se hva som kastes ut i naturen. Fra store tilhengerlass med avfall, svidde engangsgriller og ned til «smårusket» mange ikke tenker over har lang nedbrytningstid. For eksempel kan små plastbiter, snusporsjoner og sneip er være kilder til miljø- og helseskadelige stoffer, og bli værende i naturen i lang tid.

Vi har lange tradisjoner for å unngå forsøpling av naturen. Gjennom mange tiår har frivillige brukt fritid til dugnad for reinere nærmiljø. Forsøplingen av havet ble for mange brutalt virkelig med kvalen som døde med så mye plast i magen. Strandrydding ble en folkebevegelse etterpå.

En bevissthet om å rydde opp etter seg sjøl er kanskje det viktigste. Sjøl om rusk og rask i parker og uteområder i byen ikke direkte truer naturen, bør selvfølgelig det prinsippet gjelde her også.