LEDER MANDAG 31. MAI:

Rauma-politikerne har mistet styringa

OPPGAVEN VENTER: Kommunestyret i Rauma, ledet av ordfører Yvonne Wold, har en stor jobb å gjøre for å få økonomien i balanse.  Foto: RICHARD NERGAARD

Politikerne må ta grep som er upopulære på kort sikt for å få det bedre på lang sikt.

Meninger

Rauma kommune er den siste kommunen i landet som er ført inn i Robek-registeret. Det er en lite ærerik liste å havne på, for den viser at kommunen ikke har klart å tilpasse kostnadene til inntektene. I dette fylket er fra før Giske og Sande på Robek. For Raumas del har kommunen ikke klart å betale ned på tidligere års underskudd. Framover er det i praksis staten ved Statsforvalteren som må godkjenne når kommunen skal låne penger. Staten skjerpet i fjor inn kravet overfor kommunene som havner i Robek-registeret. Nå stilles det rettslig krav til kommunen om å lage en plan for hvilke tiltak kommunen har tenkt å sette i verk for å få økonomien i balanse.

Dette er tredje gang Rauma havner på Robek. Første gang var i 2001-2006, deretter i 2015 til 2017. Fra mai i år er Rauma på ny en Robek-kommune. Når en kommune mister styringa på økonomien, er det en klar hemsko for å få til utvikling og et enda bedre tjenestetilbud til innbyggerne.

Mye ligger til rette for å kunne ha en sunn økonomi og dermed et godt kommunalt tilbud til innbyggerne i Rauma; et godt næringsliv, minimal arbeidsledighet og et godt omdømme for tenke livskvalitet. Når kommunen likevel ikke greier å holde orden i økonomien, er det et ansvar som hviler på politikerne. Rauma kommune styres av et stort flertall, der SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet dominerer og kan styre slik de ønsker. Ambisjonene har vært høye, men evnen til å styre økonomien vises når kommunen havner på Robeklista.

Rauma er i en fase der alderssammensetningen i befolkningen endrer seg. Færre barn og unge, flere eldre. Det virker ikke som om politikerne har tatt virkeligheten inn over seg. Framover må innbyggere i Rauma belage seg på endringer. Nedskjæringer og omprioriteringer tvinger seg fram. Politikerne må ta grep som virker upopulære på kort sikt, for å få det bedre på lang sikt. Sannsynligvis vil det ta to-tre år før økonomien igjen kan friskmeldes. Mye hviler på det politiske lederskapet. Rauma er viktig for hele romsdalsregionen. Derfor følger hele regionen med på hva som skjer med Rauma kommunes økonomi.