LESERINNLEGG

– Hvor mange innbyggere kan komme til å stå uten fastlege i Molde?

«Vi er usikre på om kommunens innbyggere, politikere og administrasjonen er klar over hvor alvorlig situasjonen kan bli allerede i løpet av 2021.»

BEKYMRET: Fastlegene i Molde frykter at mange innbyggere i kommunen kan komme til å stå uten fastlege framover. Hele seks ubesatte hjemler skal fylles framover, i et marked med mangel på fastleger.   Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Statistikk viser at en gjennomsnittlig arbeidsuke for fastleger ligger på 55 timer, før legevakt.

Meninger

Vi vil med dette innlegget komme med våre bekymringer for fastlege- og legevaktsordninga i Molde kommune. Vi er usikre på om kommunens innbyggere, politikere og administrasjonen er klar over hvor alvorlig situasjonen kan bli allerede i løpet av 2021. Hvor mange innbyggere vil kunne komme til å stå uten fastlege?

Romsdals Budstikke har i to saker i mars og april omtalt at fastlegekrisa nå også har nådd Molde. To fastlegehjemler har vært utlyst flere ganger allerede, og nå framover er det til sammen seks fastlegehjemler som skal besettes. Det er riktignok vikarer i flere av disse nå, men det er en kortsiktig løsning. På grunn av tilflytting og det at flere fastleger ønsker færre pasienter på sin liste er det økende behov for helt nye hjemler, og anslagsvis to i løpet av 2021-2022.

Når man tar opp fastlegekrisa er det ikke alltid at man husker på at den i stor grad også vil gjelde for legevakta. Det er fastlegene som utfører det aller meste av legevaktjobben. Dette i tillegg til å være tilsynsleger på sykehjem, skole, helsestasjon, veileder for turnus (LIS)leger osv. De senere årene har også flere oppgaver blitt overført fra sykehus til fastleger.

Statistikk viser at en gjennomsnittlig arbeidsuke for fastleger ligger på 55 timer, før legevakt. Storlegevaktprosjektet, som er felles legevakt i Molde, Hustadvika, Aukra, Rauma og Sunndal, har allerede ført til økt vaktbelastning for fastlegene i Molde. I framtiden stiller nye forskrifter enda større krav til kompetanse for legevaktsleger, noe som fører til at vi må bruke mer tid på kurs og øvelse. Kanskje vil da færre være kvalifisert til å være legevaktslege uten å ha en mer erfaren lege som bakvakt? Dette gir økt behov for nye legeressurser.

Det har vært ansatt faste legevaktsleger i til sammen ca 1,5 stilling det siste året, og det er flott! Problemet nå er at også her er en full stilling ubesatt. Storlegevakta burde ha minimum 3 hele legevaktstillinger bemannet. I tillegg burde Molde kommune ha 1-2 faste sykehjemsleger for å avlaste fastlegene og øke kvaliteten på tjenesten (via f.eks veiledning, fraværsdekning osv).

Vi vil også nevne at flere kommuner i Møre og Romsdal har slitt med rekruttering siste par år. Det er flere fastleger her og i våre nabokommuner/samarbeidskommuner som nærmer seg pensjonsalderen. Dessverre har sentrale myndigheter «sovet i timen» mens fastlegekrisen har utviklet seg de siste årene. De tiltak som myndighetene har satt inn vil ikke løse krisen.

I saken i Romsdals Budstikke den 17.04.21 uttaler kommunen at de setter i gang med såkalt ALIS stillinger, noe som vil si at leger kan få tilskudd til kurs, for fravær osv, for å utdanne seg videre til spesialister i allmennmedisin og bli fastleger. Dette er veldig bra, MEN vi mener at dette ene tiltaket ikke er nok. Dette tiltaket er for det meste finansiert av «staten». Flere sammenlignbare byer og mange kommuner setter nå inn tiltak langt ut over disse ALIS stillingene, og det mener vi at Molde kommune også snarest må gjøre. Dette er dessverre ikke gratis, men må prioriteres nå. Det å leie inn vikarer til høsten for å dekke opp fastlegelister og legevakt er en dyrere løsning, og sannsynligvis en løsning som gir dårligere kvalitet på tjenestene.

Vi, fastlegene i Molde, skriver ikke dette for at vi skal øke vår inntjening. Vi ønsker å få flere kolleger inn i den flotte fastlegetjenesten vår, slik at vi kan jobbe mindre og øke kvaliteten. Det å få besatt ledige stillinger er det viktigste nå for å motvirke at enda flere slutter på grunn av for mye belastning med fastlegejobb, legevakt og tilsynsoppgaver.

Med vennlig hilsen Allmennlegeutvalget / fastlegene i Molde kommune

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal