LEDER FREDAG 27. MAI

Smitteutbruddene truer gjenåpningen

Glede over åpning: Onsdag åpnet utesteder i Oslo etter å ha vært stengt siden november. Vennegjengen nyter øl og mat på Per på Hjørnet i Oslo sentrum.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Smitte, sjukdom, isolering, sporing og karantene berører fortsatt mange.

Meninger

Torsdag gikk landet inn i trinn 2 av gjenåpningen etter koronapandemien. Det andre trinnet vil åpne for at flere kan samles, mer reising innenlands, flere besøkende i hjemmet og samling av større grupper. Skjenking av alkohol utvides til midnatt.

Regjeringens plan om at landet trinnvis skal nærme seg en nesten normal tilværelse står fast. Men mellom hver åpning må smittesituasjonen være stabil i rundt tre uker. Derfor er det grunn til å være bekymret for at dette vil ta lengre tid, enn det regjeringa håpet på da planen for den trinnvise gjenåpningen ble presentert i begynnelsen av april.

Pandemien er på ingen måte over. Det gjelder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I globaliseringens tidsalder er det vel ikke noe som beveger seg så raskt over grenser, mellom bygder, byer og nasjoner som et smittsomt virus i sine mange varianter.

Vi har sett det tidligere i vår her, og nå er smitteutbruddene mange rundt oss. I Ålesund ble gjenåpningen utsatt på grunn av smitteutbruddet som ennå ikke gir seg. I Trondheim er det så mange smitta hver dag, at byen igjen må trå til med lokale tiltak i håp om å stoppe utbruddet. Flere andre steder i landet er det også større utbrudd som ikke så lett blir stanset. Smitte, sjukdom, isolering, sporing og karantene berører fortsatt veldig mange.

Det er gledelig at Oslo-smitten er på veg ned, de siste ukene er bare ett av fem smittetilfeller i landet registrert i hovedstaden.

Sjøl om flere nå får vaksine og de fleste eldre heldigvis har fått vaksine er det fortsatt all grunn til å holde på gode smittevernregler og unngå at smitten får spre seg. Det er grunn til å minne om at også unge friske mennesker kan bli alvorlig sjuke av viruset og at mange sliter med langtidsvirkninger etter å ha vært covidsmittet. På sted etter sted, i land etter land skjer det samme. Nye smitteutbrudd kommer når gjenåpningen skjer for raskt eller at smittevernreglene neglisjeres i fest- og gledesrus over å kunne møtes.