LESERINNLEGG

Kommunepolitikerne fremprovoserte lærerstreiken!

Norsk Lektorlag har brutt forhandlingene med KS og vil avgjøre om vi godtar meglingsresultatet eller gå ut i streik de kommende dagene.

Pål Aarsæther, leder Norsk Lektorlag Møre og Romsdal  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Hovedsammenslutningen vår, Akademikerne, har anbefalt det, mens vi avventer også meglingsresultatene i Oslo og staten før vi tar den avgjørelsen.

For egen regning noterer jeg meg at dette er et mellomoppgjør, for å justere lønningene etter frontfagenes utvikling. Dette er vanligvis en grei sak, men allikevel valgte kommunepolitikerne som styrer KS å provosere lærerne med å gi et tilbud som var vesentlig mindre enn det.

Man kan saktens spørre hva som er grunnene til det? Etter at lærerne har stått på i over ett år uten smittevern, uten risikotillegg, uten overtidsbetaling og jobbet sent og tidlig for å undervise og ta vare på våre barn og unge, vår viktigste ressurs, velger man altså å provosere frem en streik over noen desimaler?

I mine øyne fremstår kommunepolitikerne, som tross alt styrer KS, som totalt avkledde i denne saken. Siden de tok over lønnsforhandlingene for lærerne fra staten, har lønnen for pedagogene falt med 14 prosent i forhold til andre kommunalt ansatte det er naturlig for oss å sammenligne oss med.

Med dette som bakgrunnsteppe, velger altså kommunepolitikerne i KS allikevel å provosere frem en streik og på den måten vise sin utakknemlighet ovenfor en av de yrkesgruppene som reddet dem under pandemien. De som bar byrden for de samme kommunale politikernes svært mangelfulle beredskapsplanlegging i forkant av pandemien.

Jeg sier som Lothepus sa om pandemifornekterne: «De skulle skamme seg, herfra til» en viss plass vi reddet dem ifra!

Pål Aarsæther, leder Norsk Lektorlag Møre og Romsdal

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal