LEDER ONSDAG 26. MAI

Politikervaksine skaper unødig splid

FORSVARER ORDNINGEN: Justisminister Monica Mæland forsvarer ordningen som gir utvalgte politikere prioritet i vaksinekøa. En rekke kommuneoverleger reagerer.  Foto: NTB

At man løfter de folkevalgte frem i vaksinekøa rett før ferien framstår som underlig.

Meninger

Norske politikere har fått tilbud om vaksine før sommerferien. Årsaka til beslutningen om å gi politikerne prioritet er en beredskapsfaglig vurdering. Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at de ikke har vært involvert, og at beslutningen er tatt av Justis- og beredskapsdepartementet. Det er ikke politikere som yrkesgruppe, men Stortinget som parlament, som prioriteres, sier justisminister Monica Mæland. Hun strever med å få forståelse for sine argument. Flere politikere, også i statsrådens eget parti, har kunngjort at de ikke ønsker å ta imot vaksinen utenom ordinær kø.


Mæland: – Riktig å vaksinere stortingspolitikerne nå

– Dette kan oppfattes som vaksinesniking, og jeg skjønner at det opprører, sier justisminister Monica Mæland (H), som forsvarer vaksineringen av Stortinget.


Prinsippet i denne saka er fornuftig. Det er gode grunner til at de folkevalgte burde vaksineres, ikke minst med tanke på beredskap og betydningen av at Norge kan delta i møter på kryss av landegrensene. Men igjen bommer man dessverre på timing og kommunikasjon. I januar sa helseministeren at statsministeren og regjeringa ikke skulle prioriteres utenom den ordinære vaksinekøen. Det var enda mens dugnadsbegrepet ble mye brukt om pandemien. Da det ved inngangen til pinsehelga ble kjent at politikerne likevel skulle prioriteres var det allerede opprør i deler av landet på grunn av skeivfordelingen av vaksine. At man løfter fram de folkevalgte rett før ferien framstår rett og slett som underlig. I debatten som oppstår blir beredskapsargumentet borte.


– En feilslått vurdering

Helsepersonell provosert av regjeringens politiker-prioritering i vaksinekøen.


Raskt reagerte både kommuneoverleger og politikere på forslaget, både i sosiale medier og gjennom i media. Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde er en 125 kommuneoverleger som har signert et innlegg som ble publisert i VG. Legene krever at regjeringa snur, og viser blant annet til at det er risikopasienter og helsearbeidere som ikke er vaksinert. Det er positivt at kommuneoverlegene tydelig gir uttrykk for sin mening. Dette er en del av en viktig åpenhetskultur som er viktig for den offentlige debatten. Vi håper at også andre enhetsledere i større grad benytter anledningen til å uttale seg løpende i aktuelle saker. Det gir et mer opplyst ordskifte.