Næringslivets egeninteresser og Møreaksen

I sitt innlegg i RB den 20.5.21 forsøker Terje Tovan som leder av «Møre uten Møreaksen» å snakke ned betydningen av oppropet om Møreaksen fra 100 bedriftsledere, mange i de to sterkeste næringsklyngene vi har langs kysten vår.

Terje Dyrseth, Brunvoll  Foto: Erik Birkeland

Meninger

Denne støtten kan man ikke ta alvorlig hevder Tovan fordi de fleste har blitt sterkt oppfordret til å støtte Møreaksen eller har egeninteresse av ny infrastruktur langs kysten.

Støtten til Møreaksen som er presentert i oppropet er kraftfull, reell og konkret.

Til forskjell fra alle de anonyme næringslivslederne som Tovan hevder støtter kampanjen sin, så fremstår oppropet med bekreftet navn på både leder og bedrift. Bedrifter med mer enn 20 tusen arbeidsplasser og rundt 100 milliarder i omsetning støtter oppropet, bedrifter som gir vektige bidrag til samfunnet og som skal bidra til å opprettholde velferd også i fremtiden.

Terje Tovans egenkomponerte undersøkelse ringer opp flere tusen personer. Er ikke det også å oppfordre til å ta et standpunkt? Ingen av disse har vel selv, på eget initiativ, kontaktet Tovans undersøkelse. En undersøkelse hvor han i forkant gjennom sosiale media og avisannonser nører oppunder Moldehat og fogderistrid så godt han kan før spørsmålene om fjordkryssing slippes løs. Dette er Tovans form for samfunnsansvar.

I kjent stil skaper Tovan sin egen virkelighet og insinuerer at flere av bedriftslederne som har skrevet under nærmest er truet til det i redsel for represalier. «I næringslivet kan man ikke fornærme sine kunder, man går på gummisåler» sies det.
Der undervurderer han sterkt mange bedriftslederes integritet.

Det bør ikke komme som noen stor overraskelse på noen om bedrifter ved daglig leder støtter en viktig beslutning som er tatt av landets regjering og som gagner bedriften. Det er også å vise samfunnsansvar.

«Vi har i de siste dagene også sett at ansatte i noen av virksomhetene på listen går ut mot sine arbeidsgivere i media. De vil ikke bli tatt til inntekt for MA-saken!» sier han.

Anonyme utsagn på baksiden av RB kan vanskelig tas alvorlig.

Er det slik at en bedriftsleder ikke skal kunne mene noe om en sak som vedkommende anser som viktig for selskapet? Bedriftslederen har ansvaret for drift, økonomi og arbeidsplasser. Bedriftslederen uttaler seg på vegne av bedriften han leder, ikke på vegne av hver enkelt ansatt.
De ansatte i bedriften får selvsagt mene hva de vil om politikk, aksevalg og fotball uten at det skal påvirke bedriftens egne framtidsvalg.

100 bedrifter med 23.000 arbeidsplasser og ca 100 milliarder i omsetning kan ikke bagatelliseres som uvesentlig selv om Tovan forsøker å fremstille det slik.


Terje Dyrseth
Næringslivsleder