LESERINNLEGG

Reistad i RB

Meninger

Tirsdag den 11. mai ble sjefen for Romsdal Regionråd (ROR), Alf Reistad intervjuet av RB, der han fikk kommentere MuM sin undersøkelse. Den viser som kjent at kun 24% ønsker Møreaksen. Reistad mener det svekker undersøkelsen at ikke samtlige kommuner i fylket er med, og det mener også hans kampfeller Harald Espeland og Tove Lise Torve.


ROR setter sin lit til ungdommen: – Ingen stor dramatikk i MuM-undersøkelsen

– Sammenlagt er det et klart flertall av de unge som vil ha en fergefri fjordkryssing. Bare Møreaksen er gryteklar, sier Alf Reistad i Romsdal regionråd (ROR).


Jeg kan berolige dem med at trinn 2 av undersøkelsen allerede er i gang! De gjenværende 28,4% av fylkets innbyggere blir stilt de samme spørsmål som de 71,6% i trinn 1. Trinn 1 tok for seg kommuner som er direkte berørt av E39 gjennom fylket, nå kommer de som ligger lengst vekk fra E39. Til slutt slås de to sammen og vektes slik at det blir representativt for hele fylket. Resultatet legges frem i uke 21.

Reistad kommenterer en rekke forhold rundt undersøkelsen. Han trekker konklusjoner som er spesielle, og som avisen burde ha forelagt meg som ansvarlig for undersøkelsen. Det ble ikke gjort. Da jeg i dag henvendte meg til redaksjonen, ble jeg nektet kommentar (!). Et leserinnlegg skulle jeg imidlertid få levere, og her er det.

Undersøkelsen viser at det i den yngste årsklassen (18-29) er 33% som vil ha fortsatt ferje, 31% vil ha MA, og 24% vil ha RA. Reistad tolker det slik:

- «Til sammen utgjør dette et klart flertall for en fergefri fjordkryssing».

Reistad angriper undersøkelsen med at det er feil å inkludere RA, men tar den selv med når det passer ham. Han tar majoriteten for fortsatt ferge til inntekt for MA ved å konkludere med at det er flertall for fergefri kryssing blant de unge!

Reistad gjør seg til talsmann for sakligheten da han igjen trekker inn «debattklimaet». Spesielt er han bekymret for ungdommen:

- «Tilbakemeldingen har dessverre vært at debattklimaet er så hardt at ungdommen ikke ønsker å stå i det. Dette oppfatter vi som svært uheldig, og som en demokratisk utfordring

Siden Reistad er så opptatt av demokratiet, hvordan ser han da på det faktum at det kun er 24% blant 71,6% av fylkets velgere som vil ha MA. Har det noen relevans tro? Reistad er leder i ROR, lønnet med skattebetalernes midler (hovedsakelig fra Aukra). Er det et demokratisk paradoks?

Folkeaksjonen MuM

Terje Tovan

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal