LEDER ONSDAG 12. MAI

Ny vurdering landet figursaken

VIKTIGE SYMBOL: Arne Birger Silnes i Arbeiderpartiet reagerte da kommuneadministrasjonen foreslo å flytte steinfigurene på rådhuset i Eide. Nå snur kommunen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Ikke la de små sakene få vokse seg store. Ved å lytte til reaksjonene løste kommunaldirektøren denne saka.

Meninger

Reaksjonene var sterke da kommuneadministrasjonen i Hustadvika kommune foreslo å flytte steinfigurene på fasaden til det gamle rådhuset på Eide. Figurene, som er tegnet av tidligere kommunekasserer Per Solli i Eide, blir sett på som viktige identitetsmerker for gamle Eide kommune. Tirsdag kunngjorde kommunaldirektøren at administrasjonen har lyttet, og at figurene ikke blir flyttet. Da hadde Arbeiderpartiet allerede kunngjort at de ville ta opp saka i kommunestyret.


Snur etter protester – flytter ikke steinfigurene

Steinfigurene på fasaden på Familiens Hus på Eide vil ikke bli flyttet fra sin originale plassering. – Vi har tatt signalene, sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik i Hustadvika kommune.


Når reaksjonene er sterke, er det fornuftig å ta en ny vurdering. Vi oppfatter at det er nettopp det kommuneadministrasjonen har gjort i denne saka. Figurene representerer de tre kanskje viktigste næringene i Eide: fiskeri, landbruk og steinindustri. Kort tid etter en kommunesammenslåing er det fortsatt mye følelser knyttet til identitet og historie. Det gamle rådhuset skal nå bli til Familiens Hus med en rekke kommunale tjenester. I en slik endringsprosess kan det være fornuftig at noe står fast. Det er positivt for lokalsamfunnet at folk engasjerer seg i en slik sak. Det viser at det faktisk betyr noe for innbyggerne hva som henger på veggen av et kommunalt bygg.

Det er noen ganger overraskende å se hvilke saker som skaper et folkelig engasjement. Vegskilt, utsmykking av offentlige bygg og valg av bilder og reportasjer til offentlige turistbrosjyrer er noen eksempler. Felles for slike saker er at det handler om lokal stolthet og tilhørighet. Noen ganger er det riktig å utfordre dette, for eksempel når man skal etablerte noe som er nytt. Samtidig er denne stoltheten en viktig drivkraft i lokalsamfunnet som også må sees på som en verdi. Ved å lytte til innspillene gir administrasjonen et klart signal om at de tar tilbakemeldinger fra folket på alvor.


Vil ha figursaken opp til politisk behandling

– Folk føler seg overkjørt

– Folk er opprørt. De føler at byråkratene pirker i identiteten deres, sier Ap-leder Arne Birger Silnes. Nå vil Arbeiderpartiet ha figursaken i Eide opp til politisk behandling.


Det skal nevnes at det aldri var noe alternativ å fjerne figurene, kun å flytte dem over på en annen vegg. Det var plasseringen av dem som striden sto om. Slik sett var det ingen stor sak. Kommunaldirektørens håndtering bidro til at den ikke ble unødig stor.