Svar til Terje Tovan

Svarer Terje Tovan: Fylkesordfører Tove-Lise Torve.   Foto: Gorm Kallestad

Meninger

Terje Tovan, i «Folkeaksjonen Mum», har skrevet leserbrev hvor han ber undertegnede kommentere daglig leder i Møreaksen sine kommentarer til Mums spørreundersøkelse vedr. kryssing av Romsdalsfjorden.


Åpent brev til fylkesordfører Tove Lise Torve

Hva mener Møre og Romsdal fylkeskommune om Harald Espeland og Møreaksen AS sin opptreden?


Først en saksopplysning. Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke største aksjonær i Møreaksen slik Tovan hevder. Etter kommunereformen og kommunesammenslåinger er største aksjonær Molde kommune.

Fylkeskommunen utøver sitt eierskap i ulike selskap gjennom generalforsamling og eiermøter. Generalforsamlingen velger selskapets styre. Det er styret som har ansvar for daglig ledelse.Jeg har registrert at det er ulike meninger rundt Mums spørreundersøkelse. Blant annet er det reist spørsmål ved om utvelgelsen av hvor mange som ble spurt fra hvilke kommuner påvirker hvorvidt undersøkelsen er representativ eller ikke. Daglig leder i Møreaksen er en av de som har stilt slike spørsmål.

Jeg har også registrert at resultatene fra spørreundersøkelsen brukes forskjellig, avhengig av hvilket ståsted man har i saka.

I et demokrati må det være takhøyde for kritiske spørsmål og ulike meninger i alle saker. Også når det gjelder Mums spørreundersøkelse vedr. kryssing av Romsdalsfjorden.

Tove-Lise Torve, fylkesordfører

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal