LEDER TIRSDAG 11. MAI

Stabil skolebuss er en del av skolevegen

FULLE BUSSER: Det er iverksatt nye tiltak for å avhjelpe fulle skolebusser fra Årølia til Kviltorp skole.   Foto: Bjørn Brunvoll

Skolebusstilbudet bør styrkes fram til ny skole i Årølia er ferdig.

Meninger

Over tid har det vært utfordringer med skoleskyssen fra Årølia til Kviltorp skole. Elevtallet ved skolen har økt de siste åra, og et økende antall av elevene er bosatt i Årølia. Fram til en ny skole er på plass i den nye bydelen har en stor andel av elevene brukt skolebuss. Samtidig er busskapasiteten begrenset. Det har skapt en rekke uheldige situasjoner. Noe som igjen fører til usikkerhet både for barn og foreldre. Stabil tilgang på buss må betraktes som en del av en trygg skoleveg.


Stort press på skolebussene fra Årølia til Kviltorp og Bergmo:

Dette skal gjøres for å avhjelpe fulle skolebusser

Overfører elever til alternativ rute, og oppfordrer store barn om å gi plass til små barn på bussen.


Det er flere sider ved denne saka som det er verdt å se nærmere på. For det første viser den noen av utfordringene når kommunen anlegger et stort boligfelt uten at nødvendig infrastruktur følger etter. Det er nå vedtatt at det skal bygges skole i Årølia, men dette har tatt lang tid. Man kan trygt si at dette prosjektet er på overtid. Årølia vokser fortsatt, og presset på Kviltorp skole og skoleskyssordningen har fulgt etter. Det framholdes at barna kan bruke sykkel eller gå til skolen. Dette er imidlertid en skoleveg som er tett på svært trafikkerte områder, og som trenger mer tilrettelegging.

Det er regler for hvem som har adgang til fri skoleskyss. Slik må det være. For førsteklassinger gjelder dette alle med reiseavstand som er to kilometer eller mer. For eldre elever er grensa fire kilometer skoleveg. Det er i utgangspunktet positivt at barna velger å reise kollektivt til skolen. Det skaper imidlertid unødig usikkerhet at barn som ikke har rett på skoleskyss kan risikere å bli avvist, og henvist til rutebuss. Skolebussen fører barna til skolen på en trygg måte, og har en tidtabell som er tilpasset skolen. Derfor bør det vurderes å styrke kapasiteten slik at flere barn kan bli med.

Kviltorp skole har jobbet sammen med kommunen, FRAM og foreldreutvalget for å finne gode løsninger. Det er positivt at man jobber sammen for å gjøre det beste ut av situasjonen. Tiltakene som nå er satt i verk kan avlaste skolebussene nå og skape en mer oversiktlig situasjon. Samtidig bør man jobbe for å styrke skolebusstilbudet fram til ny skole i Årølia står ferdig.