LESERINNLEGG:

Skal utviklingen i Møre og Romsdal styres av tvilsomme meningsmålinger?

FJORDKRYSSING: Møreaksen består av en undersjøisk tunnel fra Vik til Otrøya i Midsund og hengebru over Julsundet. I tillegg blir øya Gossen landfast via et eget vegprosjekt over Kjerringsundet.  Foto: ILL: Statens vegvesen

Meninger

Leste lørdagens utgave av RB hvor det skrives at «Flest vil ha Romsdalsaksen» og kan vanskelig forstå at denne meningsmålingen er til å stole på da den er bestilt av en særgruppe som selv har definert det ønskede svar. Hvis svaret ble et annet, tro jeg neppe at denne meningsmålingen hadde blitt publisert. Jeg bor i Molde og har ikke blitt spurt, og det er derfor nærliggende å mistenke analyseselskapet Norstat for å ha benyttet MuMs medlemsliste til å plukke ut intervjuobjekter i denne meningsmålingen. Det er et uttrykk som sier at «Som man roper i skogen, får man svar» hadde til eks. en Kristiansunder blitt spurt om han fortsatt ønsker Krifast eller alternativet å gå tilbake til ferge, ville svaret vært gitt.


MuM-undersøkelsen: Flest vil ha Romsdalsaksen

– Når du intervjuer 3000 personer så borrer du dypt. Det du finner er sant, sier leder Terje Tovan i Møre uten Møreaksen. Fredag la han fram meningsmålingen som viser at de fleste av de spurte foretrekker Romsdalsaksen.  


Romsdalsaksen (RA) er etter min mening ikke et reelt alternativ til Møreaksen (MA). Jeg kan vanskelig tenke meg at de fleste Romsdalinger ønsker en skjemmende og værutsatt flytebro over Langfjorden og Fannefjorden og i tillegg ødelegge den historiske øyperla Veøya.

Tanken bak MA er å knytte fylket nærmere sammen. En trase som ligger ut mot kysten vil i tillegg knytte flere betydningsfulle øyer sammen, bedre infrastrukturen og styrke levevilkårene for næringslivet. De som bor langs kysten og har levd en stund, vet at dagens velstand er tuftet på inntekter fra sjøen. Fiskerivirksomhet, skipsverft, leverandørindustri og i senere tid olje- og gassindustri er næringer som har bidratt til dagens levestandard og økonomisk vekst i vår region. RA vil blokkere for en videre utvikling av bo- og levevilkårene i vår region og vil bare bidra til en evigvarende utsettelse av fjordkryssingen. Da Nordøyveien ble besluttet igangsatt, var hovedgrunnen nettopp å gjøre øygruppene bedre i stand til å utvikle sin næringsvirksomhet og bedre bo-vilkårene.

Møreaksen er altså den eneste løsningen for at kryssingen av Romsdalsfjorden skal bli fergefri. Det forundrer meg derfor at det er politiske partier og grupperinger som vil stoppe utviklingen for næringslivet og bo-vilkårene i Møre og Romsdal..

Jeg har i flere år bodd på Østlandet, og for få år siden gjennomførte jeg en biltur for å gjenoppleve gamle trakter. Jeg kjørte gjennom Vestfold, Telemark og Sørlandet som hadde godt utbygd veinett med 4-felts motorveger med fartsgrense på 110 km/t. I tillegg var der jernbane som gikk parallelt med motorveien. Kan også nevne at på denne turen oppover Vestlandet, kjørte jeg gjennom den undersjøiske tunnelen som krysset Karmsundet. Denne tunnelen er nå slått sammen med Førresfjordstunnelen som samlet gir en lengde på 14,4 km. Tunnelen var godt opplyst med slakk ned- og oppstigning og kan godt sammenlignes med den påtenkte tunnelen i Romsdalsaksen. Erfaringene fra denne kjøreturen viser bare det faktum at vi i Møre og Romsdal har stått bakerst i køen når det gjelder å få tilført statlige bevilgninger til utbygging av vår infrastruktur. Nå er vi nesten i mål med å få tilført midler til Møreaksen, og jeg stiller meg derfor spørrende til hva som er hensikten og hva ønsker de å oppnå med alle utspill fra grupper som av en eller annen grunn er imot utviklingen av vårt fylke.

Jeg mener at det er feil å tro at Romsdalsaksen er et alternativ til Møreaksen. Har notert meg at det i sosiale media er noen som har uttalt at uten en fergetur går de glipp av svelekosen. Videre ser jeg at svært mange tenker kortsiktig og har ikke helt forstått at en fjordkryssing med bro og tunnel, blir gratis for biler etter 15 år.

Er overbevist om at skal Møre og Romsdal overleve som eget fylke, må det legges til rette for næringslivet og Møreaksen vil derfor være det beste bidraget for at dette ønske skal bli oppfylt.

Olav Sporsheim
Pensjonert bedriftsleder